#3 PiarChata: Pane, ja hľadám Tvoju tvár

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#3 PiarChata: Pane, ja hľadám Tvoju tvár
/

Hosť na PiarChate 2022 Peter Lipták pripomína svoje slovo o pomazaní kráľa Dávida a hovorí, aby sme sa stali ľuďmi, pre ktorých bude najväčšou túžbou Jeho Prítomnosť.

Video: https://youtu.be/ndvMMg5SJqU

#2 Hľadanie Božej tváre v modlitbe príhovoru

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#2 Hľadanie Božej tváre v modlitbe príhovoru/

Klaudia Bezáková upriamuje pozornosť na potrebu modliť sa za seba. Keď sa modlíme za iných ľudí, Boh mení náš pohľad a postoj. Vďaka Jeho pohľadu tak začneme žiť nadprirodzenú jednotu medzi nami, ktorú tvorí On sám.

Video: https://youtu.be/dTClavpGPf4

#1 Hľadanie Božej tváre v kontemplatívnej modlitbe

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#1 Hľadanie Božej tváre v kontemplatívnej modlitbe/

Zuzka Kmotorková hovorí o prvom kroku – ako žiť pred Božou tvárou. Je ním naše uvedomenie si Jeho prítomnosti v nás. Že už je v nás, že Duch v nás prebýva. Nemusíme sa k Nemu dobíjať. Sú to často len naše myšlienky a spôsob ako o sebe alebo Bohu zmýšľame, že Boh tu nie je. On je tu vždy. V Biblii sa o tom píše, ide o to, či tomu veríme. A niekedy stačí len sa na Neho zamerať a pripomenúť si to a učiť sa žiť tak, aby sa u nás cítil vítaný.

Rok hľadania Božej tváre

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Rok hľadania Božej tváre
/

Andrej Kmotorka predstavuje na stretnutí spoločenstva tému na nasledujúci školský rok. Téma vychádza z niekoľkých oblastí: Prítomnosť, Bdenie, Jednota, Osobná modlitba.

PiarMiddleSummer 2022

Piatkové kázne
Piatkové kázne
PiarMiddleSummer 2022
/

Zuzka Kmotorková hovorí na stretnutí spoločenstva o tom, ako živiť túžbu po Bohu, prinášať svoje životy ako obetu a bdieť tak, aby sme vnímali Prítomnosť v dennodennosti.

Kázeň – #16 Pozvaní do priateľstva | Zlaté pravidlo vzťahov 2

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #16 Pozvaní do priateľstva | Zlaté pravidlo vzťahov 2
/

Zlaté pravidlo vzťahov nám napísal Pavol v Liste Rimanom: „Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi! “ Rim 12,15 Okrem potrebnej radosti poukazuje aj na to, že nie všetky dni sú ružové, ale môžu byť cestou k uzdraveniu tým, že si budeme vzájomne niesť svoje bremená. Chlapi neplačú, ženy sú priveľmi citlivé – práve naopak. Slzy sú vzácne. Aktivujú blízkosť a vysielajú signál, že potrebujeme druhých a hlavne Boha samotného. Nebojme sa prichádzať k nemu uplakaní, nahnevaní, vysmiaty, jednoducho takí, akí sme, ako sa práve cítime. Boh totiž dokáže premeniť každú emóciu na dobro.

Kázeň z 14.5.2021

Kázeň – #15 Pozvaní do priateľstva | Zlaté pravidlo vzťahov

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #15 Pozvaní do priateľstva | Zlaté pravidlo vzťahov
/

„Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!“ Rim 12, 15 Slová svätého apoštola Pavla poskytujú veľmi jednoduchý návod na to, ako uspieť na poli priateľstiev. Zdieľaná radosť a smútok majú vo vzťahoch svoje nenahraditeľné miesto. Len ak dokážeme človeka prijať takého aký je a zároveň ho aj pochopiť, dokážeme docieliť vzájomné spojenie. Zdieľaním radosti radosť narastá, zdieľaním smútku sa smútok zmenšuje. Aj preto sme v Svätom Písme dostali radosť príkazom. Nie je totiž len o nás. Máme ju posúvať ďalej. Základné pravidlo vzťahov je teda jednoduché. Naučme sa ho neignorovať, aby sme neprikladali do ohňa sporov. Inak povedané – neradujme sa zo smútku druhého a neplačme nad jeho radosťou.

Kázeň z 30.4.2021

Kázeň – #14 Pozvaní do priateľstva | Sebapoznanie – cesta ku vzťahom 2

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #14 Pozvaní do priateľstva | Sebapoznanie – cesta ku vzťahom 2
/

Povedz mi s kým sa priatelíš a ja ti poviem, kto si. Známe príslovie platí nie len v prípade nášho vplyvu na ľudí. Platí aj opačne. Priateľstvá nás vedia pozdvihnúť, no vedia mať aj presne opačný efekt. Napríklad taká prítomnosť Ježiša mení ľudí do ich úplnej podstaty. Tak ako sa z impulzívneho Šimona stáva stály Peter, skala alebo z lotra na kríži prvý spasený. Dnešná doba však obracia našu pozornosť na vlastné „veľké ja“ a nabáda nás myslieť si o sebe viac než je v skutočnosti pravda. Strach z pravdivého pohľadu do zrkadla však dokážeme prekonať pomocou Ježišovej lásky ako v prípade Petra či lotra na kríži. Poďme spolu prekonať strach, spoznať seba samého a s pomocou Boha nakoniec prijať to, kým sme. Aby mali naše vzťahy obojstranne prospešný charakter a nič nám nebránilo priateliť sa s Bohom.

Kázeň z 23.4.2021

Kázeň – #13 Pozvaní do priateľstva | Sebapoznanie – cesta ku vzťahom 1

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #13 Pozvaní do priateľstva | Sebapoznanie - cesta ku vzťahom 1
/

Poznanie samého seba nie je len o nachádzaní svojich predností alebo slabých stránok. Ide o omnoho hlbší zmysel, ktorý prináša pohľad na vlastný odraz v zrkadle. Sebapoznanie je totiž priamo prepojené so schopnosťou mať blízky vzťah s Bohom. Ak nebudeme schopní pozerať sa na seba, svoje emócie alebo úmysly s odstupom, začneme z nich viniť všetkých, len nie nás. Známou vlastnosťou hriechu je, že si ho uvedomujeme najprv u druhých a až omnoho neskôr u seba. Brvno v našom oku však môže spôsobiť nášmu zraku značné problémy a prerásť dokonca do slepoty, ako mnohokrát popisuje problém so sebapoznaním Sväté Písmo. Poďme sa teda pýtať, kým sme a prečo na tom záleží. Poďme sa pýtať, kam nás vedú ľudia, s ktorými tvoríme vzťahy. A nakoniec sa spýtajme, ktorý vzťah z nás robí lepších ľudí.

Kázeň z 9.4.2021

Kázeň – #12 Pozvaní do priateľstva | Pozvaní k priateľstvu 2

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #12 Pozvaní do priateľstva | Pozvaní k priateľstvu 2
/

Dvanásta kázeň sa opäť venuje pozvaniu. Pozvaniu do priateľstva, pozvaniu do hlbokého vzťahu, na ktorý môžeme reagovať odmietnutím, ignoráciou alebo prijatím. Každé malé pozvanie je časťou skladačky, z ktorej je vystavaný život. Ako vytvárať túto mozaiku s ľuďmi a s naším nebeským Otcom?

Kázeň z 26.3.2021

Kázeň – #11 Pozvaní do priateľstva | Pozvaní k priateľstvu 1

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #11 Pozvaní do priateľstva | Pozvaní k priateľstvu 1
/

Naše drobné signály putujú svetom vzťahov neustále. Mnohokrát sú však pre strach z odmietnutia hmlisté a nepriame. Vystavujeme ich tak riziku nepovšimnutia. Každá výzva má však len tri možnosti reakcie. Človek ju buď akceptuje, odmietne alebo ignoruje. Z rovnakých možností si vyberáme aj my, keď reagujeme na najúžasnejšie a rozhodujúce pozvanie do blízkosti v troch jednoduchých slovách: „Poď za mnou!“ Majstrovi pozvaní do blízkosti neodmietli ani samaritánka, Zachej alebo Peter, ktorý pozývajúceho dokonca zaprel. Po príklade svätého Jozefa sa naučme vnímať aj tie najmenšie pozvania do blízkosti od nášho Otca alebo od ľudí okolo nás, aj keby malo ísť ako v Jozefovom prípade „len“ o sen. To, že sme výzvu raz odmietli alebo ju ignorovali neznamená, že sa už nikdy nebude opakovať.

Kázeň z 19.3.2021

Kázeň – #10 Pozvaní do priateľstva | Stvorení pre vzťahy 2

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #10 Pozvaní do priateľstva | Stvorení pre vzťahy 2
/

Tak, ako sa pri stvorení oddeľovalo jedno od druhého, je oddelenie rovnakou súčasťou správneho vývoja človeka. Najviac informácií o napĺňaní vzťahových potrieb, no aj o zdravom oddelení sa nájdeme v pute rodiča a dieťaťa, ktoré je ekvivalentom vzťahu Boha k nám. Nedostatok prejavovanej lásky môže vyústiť až do predstieranej nezávislosti od tohto puta, aj keď naše vnútro svedčí o opaku. Ak chceme nadobudnúť takzvaný vzťahový Shallom (pokoj), potrebujeme byť zrelý a odstrániť každú prekážku vo vzťahu k Bohu, ktorý nás stvoril, miluje nás a ochraňuje. Naše medziľudské vzťahy, skutočný pokoj a radosť, sú totiž od tohto vzťahu závislé.

Kázeň z 12.3.2021

Kázeň – #9 Pozvaní do priateľstva | Stvorení pre vzťahy

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #9 Pozvaní do priateľstva | Stvorení pre vzťahy
/

Naša zraniteľnosť nás vedie do blízkosti. Rovnako, ako keď dieťa plače a matka mu ide na pomoc, nemešká ani Boh so svojimi slovami útechy. „Bude to dobré, bude to v poriadku…“ Pre blízkosť však najprv potrebujeme oddelenie, aby sa mohol budovať náš charakter. Nie nevinnosť, ale odhodlanie robiť to, čo je správne, nás totiž robí svätými.

Kázeň z 5.3.2021

Kázeň – #8 Pozvaní do priateľstva | Ako si blízkosť udržať? 2

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #8 Pozvaní do priateľstva | Ako si blízkosť udržať? 2
/

V poradí ôsma kázeň nadväzuje témou na predošlú. Tentokrát sa ale sústredí veľmi konkrétne na udržiavanie vzťahu s Bohom. Rovnako ako pri dýchaní vzduchu si aj prítomnosť Boha prestávame uvedomovať. Nikdy sme bez tejto prítomnosti totiž nežili. V dnešnej dobe však nie je tak jednoduché uveriť. Úprimná pochybnosť a slepá viera sú viac skloňovanými pojmami ako slepá pochybnosť a úprimná viera. Prečo je tomu tak? Ako to, že je s nami Boh najviac vtedy, keď ho najmenej cítime?

Kázeň z 26.2.2021

Kázeň – #7 Pozvaní do priateľstva | Ako si blízkosť udržať?

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #7 Pozvaní do priateľstva | Ako si blízkosť udržať?
/

Siedma kázeň série o priateľstve sa venuje fenoménu intimity, blízkosti, najmä z hľadiska šírky jej chápania. Zatiaľ čo si mnohí predstavia najmä oblasť sexuality, kázeň toto časté nedorozumenie objasňuje a to nie len zo všeobecného hľadiska, ale aj z hľadiska mužskej a ženskej kultúry vzťahov. Je rozdiel medzi intimitou a sexom. Aký? To sa dozviete v ďalšej kázni s názvom Ako si blízkosť udržať?

Kázeň z 19.2.2020

Kázeň – #6 Pozvaní do priateľstva | Boj o blízkosť 3

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #6 Pozvaní do priateľstva | Boj o blízkosť 3
/

Šiesta kázeň na tému priateľstvo ide v tematike boja o blízkosť zase o niečo ďalej. Opäť zdôrazňuje rozdiel medzi blízkosťou a splynutím najmä v otázke vlastnej identity. Okrem toho však ukazuje aj dôležitosť spoznávať identitu druhého človeka. Nie vždy sme dokonalí materiál na budovanie priateľstva a blízkosti, no o to viac musíme bojovať. Vylúčiť niekoho na prvý pohľad nepotrebného a nevýrazného by totiž mohlo znamenať vylúčiť spomedzi nás Krista.

Kázeň z 12.2.2021

Kázeň – #5 Pozvaní do priateľstva | Boj o blízkosť 2

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #5 Pozvaní do priateľstva | Boj o blízkosť 2
/

Nikto nám nemôže zabrániť milovať, aj keď pri tom mnohokrát vyzeráme ako tí, ktorí lásku nemajú. Keď však hovoríme o blízkosti, tá musí byť opätovaná. Preto o ňu musíme konkrétne bojovať. Akými spôsobmi a prečo? O tom presne hovorí piata kázeň.

Kázeň z 5.2.2021

Kázeň – #4 Pozvaní do priateľstva | Boj o blízkosť

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #4 Pozvaní do priateľstva | Boj o blízkosť
/

Štvrtá kázeň piatkovej omše kladie základnú otázku pri budovaní priateľstva: Ako ste na tom v boji o budovanie vzťahov? Pretože skutočné priateľstvo, skutočný vzťah sa podobá boju viac ako akejkoľvek inej činnosti. Prítomnosť, spoločné zážitky a oddelený čas. Náš úspech alebo neúspech bude definovať láska.

Kázeň z 29.1.2021

Kázeň – #3 Pozvaní do priateľstva | Investuj do vzťahov

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň - #3 Pozvaní do priateľstva | Investuj do vzťahov
/

Tretia kázeň série o priateľstve pozýva do investičného projektu, ktorý bude vyžadovať istú obetu. Dar času je pri priateľstvách kľúčový. Pri rozhodnutiach budeme asi musieť niekoho sklamať, no nedovoľme, aby to boli naše kľúčové vzťahy, nevyhnutné pre život. Ježiš, ktorý bol vždy prítomný v danom momente, je našou inšpiráciou.

Kázeň z 22.1.2021

Kázeň – #2 Pozvaní do priateľstva | Potreba blízkosti

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň - #2 Pozvaní do priateľstva | Potreba blízkosti
/

Druhá kázeň zo série o priateľstve hovorí nie len o potrebe blízkosti, ktorú všetci pociťujeme, ale aj o probléme ju nadobudnúť. Sme stvorení pre vzťahy a túžime po prijatí. Preto sa na túto cestu úsilia o blízkosť naozaj musíme vydať.

Kázeň z 15.1.2021.

Kázeň – #1 Pozvaní do priateľstva | Človek stvorený pre vzťah

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň - #1 Pozvaní do priateľstva | Človek stvorený pre vzťah
/

Začiatok série vyučovaní Pozvaní do priateľstva odpovedá na tohtoročnú víziu Spoločenstva Piar, ktorou je priateľstvo. Úvodná kázeň pátra Juraja Ďurneka s podtitulom Človek stvorený pre vzťah vysvetľuje poslanie tohto fenoménu, ktorým je vzájomné hľadanie svojej hodnoty a identity prostredníctvom priateľa, ktorým nám chce byť koniec-koncov aj Boh.

Kázeň z 8.1.2021.