#25 Musíme zostať sami sebou

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#25 Musíme zostať sami sebou
/

Páter Juraj nám vysvetľuje, ako sa zachovať, keď sa skloníme k druhému človeku. Čo môže nasledovať po vypočutí a priblížení sa k druhým ľuďom a zároveň čoho sa vyvarovať pri stretnutí s ostatnými.