Kázeň – #13 Pozvaní do priateľstva | Sebapoznanie – cesta ku vzťahom 1

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #13 Pozvaní do priateľstva | Sebapoznanie - cesta ku vzťahom 1
/

Poznanie samého seba nie je len o nachádzaní svojich predností alebo slabých stránok. Ide o omnoho hlbší zmysel, ktorý prináša pohľad na vlastný odraz v zrkadle. Sebapoznanie je totiž priamo prepojené so schopnosťou mať blízky vzťah s Bohom. Ak nebudeme schopní pozerať sa na seba, svoje emócie alebo úmysly s odstupom, začneme z nich viniť všetkých, len nie nás. Známou vlastnosťou hriechu je, že si ho uvedomujeme najprv u druhých a až omnoho neskôr u seba. Brvno v našom oku však môže spôsobiť nášmu zraku značné problémy a prerásť dokonca do slepoty, ako mnohokrát popisuje problém so sebapoznaním Sväté Písmo. Poďme sa teda pýtať, kým sme a prečo na tom záleží. Poďme sa pýtať, kam nás vedú ľudia, s ktorými tvoríme vzťahy. A nakoniec sa spýtajme, ktorý vzťah z nás robí lepších ľudí.

Kázeň z 9.4.2021