#2 Hľadanie Božej tváre v modlitbe príhovoru

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#2 Hľadanie Božej tváre v modlitbe príhovoru
/

Klaudia Bezáková upriamuje pozornosť na potrebu modliť sa za seba. Keď sa modlíme za iných ľudí, Boh mení náš pohľad a postoj. Vďaka Jeho pohľadu tak začneme žiť nadprirodzenú jednotu medzi nami, ktorú tvorí On sám.

Video: https://youtu.be/dTClavpGPf4