#12 Prečo je Božia Prítomnosť dostupnejšia ako za čias Dávida a Gedeona?

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#12 Prečo je Božia Prítomnosť dostupnejšia ako za čias Dávida a Gedeona?
/

Romanka Púčiková hovorí o skvelom období, ktoré môžeme žiť vo vzťahu s Bohom. Prístup k Jeho Prítomnosti nebol v Starom Zákone možný takým spôsobom, ako to môžeme zažívať my. Ako v tom kráčať?

Video: https://youtu.be/gcGLkema_4A

#11 Milovať Boha celou svojou mysľou

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#11 Milovať Boha celou svojou mysľou
/

Jana Zubajová hovorí, že okrem srdca má vo vzťahu s Bohom veľmi dôležité miesto naša myseľ. V dnešnom vyučovaní vysvetľuje spôsob, ako milovať Boha svojou mysľou a zažiť tak novú úroveň vzťahu s Ním.

Video: https://youtu.be/GzwHB-eo5kY

#10 Život v perspektíve večnosti

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#10 Život v perspektíve večnosti
/

Miro Gál hovorí o tom, že ľudia starého zákona túžili žiť život, ktorý žijeme v dnešných časoch, kedy máme priamy prístup k Bohu skrze Ducha Svätého. Ako toto privilégium využiť?

Video: https://youtu.be/UqGgB8fpTR0

#9 Boh si môže vybrať hocikoho – Príbeh Gedeona

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#9 Boh si môže vybrať hocikoho - Príbeh Gedeona
/

Jakub Barbierik dnes na príklade príbehu Gedeona (Sud 6-8) hovorí, že my sami môžeme byť odpoveďou na modlitby ľudí okolo nás. Aby sme však vstúpili do tohto príbehu, potrebujeme si uvedomiť niekoľko vecí.

Video: https://youtu.be/8D1ilPJx1RU

#8 Ako je možné, že si Božiu prítomnosť nemusím zaslúžiť?

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#8 Ako je možné, že si Božiu prítomnosť nemusím zaslúžiť?
/

Zuzka Gúberová hovorí na príklade Šaula, že aj keď bol v zlej duchovnej kondícii, keď vstúpil do Božej prítomnosti, prorokoval bez prestania. Božia milosť je totiž omnoho väčšia, ako si uvedomujeme.

Video: https://youtu.be/3iC4WnnBvuY

#7 Hľadať Boha bez výčitiek

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#7 Hľadať Boha bez výčitiek
/

Lenka Bobáľová hovorí, že niekedy nevieme vstúpiť do hlbokej modlitby z pocitu vlastného zlyhania. Je to však klamstvo, ktorému nesmieme veriť.

Video: https://youtu.be/xU2LUndiq_k

#6 To čo zažil Mojžiš, môžeme zažívať aj my – dokonca viac

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#6 To čo zažil Mojžiš, môžeme zažívať aj my - dokonca viac
/

Marián Púčik hovorí o tom, že ak Mojžiš zažíval stretnutie a Božiu Prítomnosť v Starom Zákone, o čo skôr máme k Bohu prístup v Novom Zákone. A ako do tohto vzťahu vstúpiť skrze vieru.

Video: https://youtu.be/2_t7iKv2qqA

#5 Prečo je uctievanie také dôležité?

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#5 Prečo je uctievanie také dôležité?
/

Andrej Kmotorka hovorí o kráľovi Dávidovi, ktorý si všimol, ako Boh reaguje na chválu. Pripomína, že naše uctievanie nemôže vychádzať z pohodlnosti a pohodlia.

Video: https://youtu.be/y7-WDY8czRc

#4 Ochota plniť Božiu vôľu

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#4 Ochota plniť Božiu vôľu
/

Tánička Krkošková hovorí o dôležitosti ochotne plniť Božiu vôľu – čo je kvalifikačným predpokladom pre život v Božom Kráľovstve v plnosti.

Video: https://youtu.be/Xh05Ac5IMRs

#3 PiarChata: Pane, ja hľadám Tvoju tvár

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#3 PiarChata: Pane, ja hľadám Tvoju tvár
/

Hosť na PiarChate 2022 Peter Lipták pripomína svoje slovo o pomazaní kráľa Dávida a hovorí, aby sme sa stali ľuďmi, pre ktorých bude najväčšou túžbou Jeho Prítomnosť.

Video: https://youtu.be/ndvMMg5SJqU

#2 Hľadanie Božej tváre v modlitbe príhovoru

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#2 Hľadanie Božej tváre v modlitbe príhovoru/

Klaudia Bezáková upriamuje pozornosť na potrebu modliť sa za seba. Keď sa modlíme za iných ľudí, Boh mení náš pohľad a postoj. Vďaka Jeho pohľadu tak začneme žiť nadprirodzenú jednotu medzi nami, ktorú tvorí On sám.

Video: https://youtu.be/dTClavpGPf4

#1 Hľadanie Božej tváre v kontemplatívnej modlitbe

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#1 Hľadanie Božej tváre v kontemplatívnej modlitbe/

Zuzka Kmotorková hovorí o prvom kroku – ako žiť pred Božou tvárou. Je ním naše uvedomenie si Jeho prítomnosti v nás. Že už je v nás, že Duch v nás prebýva. Nemusíme sa k Nemu dobíjať. Sú to často len naše myšlienky a spôsob ako o sebe alebo Bohu zmýšľame, že Boh tu nie je. On je tu vždy. V Biblii sa o tom píše, ide o to, či tomu veríme. A niekedy stačí len sa na Neho zamerať a pripomenúť si to a učiť sa žiť tak, aby sa u nás cítil vítaný.

Rok hľadania Božej tváre

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Rok hľadania Božej tváre
/

Andrej Kmotorka predstavuje na stretnutí spoločenstva tému na nasledujúci školský rok. Téma vychádza z niekoľkých oblastí: Prítomnosť, Bdenie, Jednota, Osobná modlitba.

PiarMiddleSummer 2022

Piatkové kázne
Piatkové kázne
PiarMiddleSummer 2022
/

Zuzka Kmotorková hovorí na stretnutí spoločenstva o tom, ako živiť túžbu po Bohu, prinášať svoje životy ako obetu a bdieť tak, aby sme vnímali Prítomnosť v dennodennosti.

PiarPodcast #26 – Róbert Krkoška

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #26 - Róbert Krkoška
/

Rozhovor s Robom Krkoškom a manželstve, o Ježišovej modlitbe a o tom prečo by si mal začať chodiť chodiť do práce alebo do školy pešo.

PiarPodcast #25 – Klaudia Bezáková

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #25 - Klaudia Bezáková
/

Po dlhšom čase sme tu späť s novými príbehmi. Tentoraz rozhovor s Klaudiou o krásach a úskaliach materstva, o tom, prečo by sme si mali prejavovať malé skutky lásky a o tom, prečo sa ako mama dvoch detí rozhodla naďalej budovať vzťahy v spoločenstve.

Kázeň – #16 Pozvaní do priateľstva | Zlaté pravidlo vzťahov 2

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #16 Pozvaní do priateľstva | Zlaté pravidlo vzťahov 2
/

Zlaté pravidlo vzťahov nám napísal Pavol v Liste Rimanom: „Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi! “ Rim 12,15 Okrem potrebnej radosti poukazuje aj na to, že nie všetky dni sú ružové, ale môžu byť cestou k uzdraveniu tým, že si budeme vzájomne niesť svoje bremená. Chlapi neplačú, ženy sú priveľmi citlivé – práve naopak. Slzy sú vzácne. Aktivujú blízkosť a vysielajú signál, že potrebujeme druhých a hlavne Boha samotného. Nebojme sa prichádzať k nemu uplakaní, nahnevaní, vysmiaty, jednoducho takí, akí sme, ako sa práve cítime. Boh totiž dokáže premeniť každú emóciu na dobro.

Kázeň z 14.5.2021

Kázeň – #15 Pozvaní do priateľstva | Zlaté pravidlo vzťahov

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #15 Pozvaní do priateľstva | Zlaté pravidlo vzťahov
/

„Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!“ Rim 12, 15 Slová svätého apoštola Pavla poskytujú veľmi jednoduchý návod na to, ako uspieť na poli priateľstiev. Zdieľaná radosť a smútok majú vo vzťahoch svoje nenahraditeľné miesto. Len ak dokážeme človeka prijať takého aký je a zároveň ho aj pochopiť, dokážeme docieliť vzájomné spojenie. Zdieľaním radosti radosť narastá, zdieľaním smútku sa smútok zmenšuje. Aj preto sme v Svätom Písme dostali radosť príkazom. Nie je totiž len o nás. Máme ju posúvať ďalej. Základné pravidlo vzťahov je teda jednoduché. Naučme sa ho neignorovať, aby sme neprikladali do ohňa sporov. Inak povedané – neradujme sa zo smútku druhého a neplačme nad jeho radosťou.

Kázeň z 30.4.2021

Kázeň – #14 Pozvaní do priateľstva | Sebapoznanie – cesta ku vzťahom 2

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #14 Pozvaní do priateľstva | Sebapoznanie – cesta ku vzťahom 2
/

Povedz mi s kým sa priatelíš a ja ti poviem, kto si. Známe príslovie platí nie len v prípade nášho vplyvu na ľudí. Platí aj opačne. Priateľstvá nás vedia pozdvihnúť, no vedia mať aj presne opačný efekt. Napríklad taká prítomnosť Ježiša mení ľudí do ich úplnej podstaty. Tak ako sa z impulzívneho Šimona stáva stály Peter, skala alebo z lotra na kríži prvý spasený. Dnešná doba však obracia našu pozornosť na vlastné „veľké ja“ a nabáda nás myslieť si o sebe viac než je v skutočnosti pravda. Strach z pravdivého pohľadu do zrkadla však dokážeme prekonať pomocou Ježišovej lásky ako v prípade Petra či lotra na kríži. Poďme spolu prekonať strach, spoznať seba samého a s pomocou Boha nakoniec prijať to, kým sme. Aby mali naše vzťahy obojstranne prospešný charakter a nič nám nebránilo priateliť sa s Bohom.

Kázeň z 23.4.2021

Kázeň – #13 Pozvaní do priateľstva | Sebapoznanie – cesta ku vzťahom 1

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #13 Pozvaní do priateľstva | Sebapoznanie - cesta ku vzťahom 1
/

Poznanie samého seba nie je len o nachádzaní svojich predností alebo slabých stránok. Ide o omnoho hlbší zmysel, ktorý prináša pohľad na vlastný odraz v zrkadle. Sebapoznanie je totiž priamo prepojené so schopnosťou mať blízky vzťah s Bohom. Ak nebudeme schopní pozerať sa na seba, svoje emócie alebo úmysly s odstupom, začneme z nich viniť všetkých, len nie nás. Známou vlastnosťou hriechu je, že si ho uvedomujeme najprv u druhých a až omnoho neskôr u seba. Brvno v našom oku však môže spôsobiť nášmu zraku značné problémy a prerásť dokonca do slepoty, ako mnohokrát popisuje problém so sebapoznaním Sväté Písmo. Poďme sa teda pýtať, kým sme a prečo na tom záleží. Poďme sa pýtať, kam nás vedú ľudia, s ktorými tvoríme vzťahy. A nakoniec sa spýtajme, ktorý vzťah z nás robí lepších ľudí.

Kázeň z 9.4.2021

PiarPodcast #24 – Ondrej Krausko

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #24 - Ondrej Krausko
/

Rozhovor s Ondrejom Krauskom o patáliách introvertov, o jeho ceste do spoločenstva a o tom, čo je jeho celoživotný sen.

PiarPodcast #23 – Anna Hrešková

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #23 - Anna Hrešková
/

Rozhovor s Annou Hreškovou o krásach a úskaliach učiteľského povolania, o tom, prečo je Piar Nitra školou života a o tom prečo túži ísť na misie, najlepšie do Japonska.

Rhema #10 – List Galaťanom | Časť III.

Rhema
Rhema
Rhema #10 – List Galaťanom | Časť III.
/

Slovo abba, ktoré mnohí dôverne poznáme, nebolo tak nezvyčajné, ako si myslíme. Aj o tom hovorí v poradí desiaty diel podcastu. V štvrtej kapitole listu Galaťanom sa Pavol však ponára do tematiky veľmi osobným spôsobom. Tu, v Galatskej cirkvi, kde pôvodne ani nemal byť, nachádza na vlastné prekvapenie prijatie, ktoré sa prejavuje v „tóne jeho hlasu“ a v obavách, že jeho slová vyjdú naprázdno. Na príklade Izáka a Izmaela ukazuje Galaťanom, čo to znamená žiť z prisľúbenia a čo naopak z ľudskej snahy. Ako sa vlastne Pavol ku Galaťanom dostal? Prečo je v ich prípade taký osobný? A čo bol Pavlov osteň, ktorý ho, jeho vlastnými slovami, takzvane bil po tvári?

Do počutia!

PiarPodcast #22 – Martina Grolmusová

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #22 - Martina Grolmusová
/

Rozhovor s Martinou Grolmusovou o prípravách tohtoročnej The Way v korona verzii, o tom prečo jej horí srdce pre evanjelizáciu a o tom, na aké dvere treba zaklopať, ak chcete byť vypočutí.

Kázeň – #12 Pozvaní do priateľstva | Pozvaní k priateľstvu 2

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #12 Pozvaní do priateľstva | Pozvaní k priateľstvu 2
/

Dvanásta kázeň sa opäť venuje pozvaniu. Pozvaniu do priateľstva, pozvaniu do hlbokého vzťahu, na ktorý môžeme reagovať odmietnutím, ignoráciou alebo prijatím. Každé malé pozvanie je časťou skladačky, z ktorej je vystavaný život. Ako vytvárať túto mozaiku s ľuďmi a s naším nebeským Otcom?

Kázeň z 26.3.2021

Rhema #9 – List Galaťanom | Časť II.

Rhema
Rhema
Rhema #9 – List Galaťanom | Časť II.
/

Zákon nie je len desatoro, pohania sú potomkami Abraháma a ďalšie poklady hodné zamyslenia. Tretia kapitola Listu Galaťanom nám opäť odhaľuje veľkosť Pavlovej viery tým, že predstavuje všetko to, čoho sa musel ako obrátený kresťan zrieknuť. Prečo boli Galaťania tak nerozumní, keď chceli prijať bremeno zákona? Do počutia!

Kázeň – #11 Pozvaní do priateľstva | Pozvaní k priateľstvu 1

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #11 Pozvaní do priateľstva | Pozvaní k priateľstvu 1
/

Naše drobné signály putujú svetom vzťahov neustále. Mnohokrát sú však pre strach z odmietnutia hmlisté a nepriame. Vystavujeme ich tak riziku nepovšimnutia. Každá výzva má však len tri možnosti reakcie. Človek ju buď akceptuje, odmietne alebo ignoruje. Z rovnakých možností si vyberáme aj my, keď reagujeme na najúžasnejšie a rozhodujúce pozvanie do blízkosti v troch jednoduchých slovách: „Poď za mnou!“ Majstrovi pozvaní do blízkosti neodmietli ani samaritánka, Zachej alebo Peter, ktorý pozývajúceho dokonca zaprel. Po príklade svätého Jozefa sa naučme vnímať aj tie najmenšie pozvania do blízkosti od nášho Otca alebo od ľudí okolo nás, aj keby malo ísť ako v Jozefovom prípade „len“ o sen. To, že sme výzvu raz odmietli alebo ju ignorovali neznamená, že sa už nikdy nebude opakovať.

Kázeň z 19.3.2021

PiarPodcast #21 – ŠPECIÁL: O priateľstve

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #21 - ŠPECIÁL: O priateľstve
/

Improvizovaný rozhovor s Júliusom a Marekom o priateľstve. Veľa sme sa síce nedozvedeli, ale zato sme dosť dobre mudrovali. Level humoru – veľmi nízky.

Kázeň – #10 Pozvaní do priateľstva | Stvorení pre vzťahy 2

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #10 Pozvaní do priateľstva | Stvorení pre vzťahy 2
/

Tak, ako sa pri stvorení oddeľovalo jedno od druhého, je oddelenie rovnakou súčasťou správneho vývoja človeka. Najviac informácií o napĺňaní vzťahových potrieb, no aj o zdravom oddelení sa nájdeme v pute rodiča a dieťaťa, ktoré je ekvivalentom vzťahu Boha k nám. Nedostatok prejavovanej lásky môže vyústiť až do predstieranej nezávislosti od tohto puta, aj keď naše vnútro svedčí o opaku. Ak chceme nadobudnúť takzvaný vzťahový Shallom (pokoj), potrebujeme byť zrelý a odstrániť každú prekážku vo vzťahu k Bohu, ktorý nás stvoril, miluje nás a ochraňuje. Naše medziľudské vzťahy, skutočný pokoj a radosť, sú totiž od tohto vzťahu závislé.

Kázeň z 12.3.2021

Rhema #8 – List Galaťanom | Časť I.

Rhema
Rhema
Rhema #8 – List Galaťanom | Časť I.
/

V ôsmej epizóde Rhema sa ponoríme hlbšie do výkladu listu Galaťanom. V jeho druhej kapitole predvádza Pavol svoju povestnú argumentáciu, v ktorej obhajuje pred takzvanými stĺpmi prvotnej cirkvi, na tú dobu veľmi nekonvenčné hlásanie evanjelia pohanom. Diel je zakončený vysvetlením známeho a zaujímavého sporu medzi Petrom a Pavlom. Prečo potreboval Pavol zdôvodniť svoje hlásanie evanjelia pohanom? Kto bol v spore Petra a Pavla na strane práva? Ako veľké muselo byť Pavlovo presvedčenie v jeho misii u pohanov?

Do počutia!

Kázeň – #9 Pozvaní do priateľstva | Stvorení pre vzťahy

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #9 Pozvaní do priateľstva | Stvorení pre vzťahy
/

Naša zraniteľnosť nás vedie do blízkosti. Rovnako, ako keď dieťa plače a matka mu ide na pomoc, nemešká ani Boh so svojimi slovami útechy. „Bude to dobré, bude to v poriadku…“ Pre blízkosť však najprv potrebujeme oddelenie, aby sa mohol budovať náš charakter. Nie nevinnosť, ale odhodlanie robiť to, čo je správne, nás totiž robí svätými.

Kázeň z 5.3.2021

PiarPodcast #20 – Veronika Furjelová

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #20 - Veronika Furjelová
/

Rozhovor s Veronikou Furjelovou o generácii Z, o tom, kto je pre ňu Pán Boh a o tom, či existuje Piar elita.

Kázeň – #8 Pozvaní do priateľstva | Ako si blízkosť udržať? 2

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #8 Pozvaní do priateľstva | Ako si blízkosť udržať? 2
/

V poradí ôsma kázeň nadväzuje témou na predošlú. Tentokrát sa ale sústredí veľmi konkrétne na udržiavanie vzťahu s Bohom. Rovnako ako pri dýchaní vzduchu si aj prítomnosť Boha prestávame uvedomovať. Nikdy sme bez tejto prítomnosti totiž nežili. V dnešnej dobe však nie je tak jednoduché uveriť. Úprimná pochybnosť a slepá viera sú viac skloňovanými pojmami ako slepá pochybnosť a úprimná viera. Prečo je tomu tak? Ako to, že je s nami Boh najviac vtedy, keď ho najmenej cítime?

Kázeň z 26.2.2021

Rhema #7 – Úvod do Listu Galaťanom

Rhema
Rhema
Rhema #7 - Úvod do Listu Galaťanom
/

Po ukončení rozoberania a výkladu Listu Efezanom sa v nasledujúcej časti Rhema posúvame ku ďalšiemu, tentokrát určite Pavlovmu, listu adresovanému Galaťanom. Evanjelium a sloboda sú dva pojmy, ktoré ho vystihujú najlepšie. Prvý diel zasadzuje list do kontextu lokality a jej vtedajších zvykov a opisuje základné pohnútky jeho vzniku. Kto boli judaisti? Prečo si je Pavol taký istý svojou kvalitou ako apoštola? Do počutia.

Kázeň – #7 Pozvaní do priateľstva | Ako si blízkosť udržať?

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #7 Pozvaní do priateľstva | Ako si blízkosť udržať?
/

Siedma kázeň série o priateľstve sa venuje fenoménu intimity, blízkosti, najmä z hľadiska šírky jej chápania. Zatiaľ čo si mnohí predstavia najmä oblasť sexuality, kázeň toto časté nedorozumenie objasňuje a to nie len zo všeobecného hľadiska, ale aj z hľadiska mužskej a ženskej kultúry vzťahov. Je rozdiel medzi intimitou a sexom. Aký? To sa dozviete v ďalšej kázni s názvom Ako si blízkosť udržať?

Kázeň z 19.2.2020

PiarPodcast #19 – Marek Lehocký

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #19 - Marek Lehocký
/

Rozhovor s Marekom Lehockým o jeho ceste do rehole Piaristov, o pôstnych trendoch, a o tom, prečo je dobré si pred spaním čítať Exupéryho.

Kázeň – #6 Pozvaní do priateľstva | Boj o blízkosť 3

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #6 Pozvaní do priateľstva | Boj o blízkosť 3
/

Šiesta kázeň na tému priateľstvo ide v tematike boja o blízkosť zase o niečo ďalej. Opäť zdôrazňuje rozdiel medzi blízkosťou a splynutím najmä v otázke vlastnej identity. Okrem toho však ukazuje aj dôležitosť spoznávať identitu druhého človeka. Nie vždy sme dokonalí materiál na budovanie priateľstva a blízkosti, no o to viac musíme bojovať. Vylúčiť niekoho na prvý pohľad nepotrebného a nevýrazného by totiž mohlo znamenať vylúčiť spomedzi nás Krista.

Kázeň z 12.2.2021

Rhema #6 – List Efezanom | Časť V.

Rhema
Rhema
Rhema #6 – List Efezanom | Časť V.
/

Posledný diel zo série výkladu Listu Efezanom nám dáva množstvo podnetov na zamyslenie a otvára mnohé kontroverzie, ktoré vyvolávajú otázky u dnešných kresťanov. Okrem napomenutí odpovedá tento diel na otázky o požívaní vína, o na prvý pohľad podradnom postavení ženy v cirkevnej obci a tiež ako nemať účasť na pohanskom spôsobe života, no zároveň byť plne prítomný vo svete. Otvára dvere subžánru kresťanskej rodiny a vysvetľuje dobre známu duchovnú výzbroj. Do počutia.

List Efezanom 5 a 6

Kázeň – #5 Pozvaní do priateľstva | Boj o blízkosť 2

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #5 Pozvaní do priateľstva | Boj o blízkosť 2
/

Nikto nám nemôže zabrániť milovať, aj keď pri tom mnohokrát vyzeráme ako tí, ktorí lásku nemajú. Keď však hovoríme o blízkosti, tá musí byť opätovaná. Preto o ňu musíme konkrétne bojovať. Akými spôsobmi a prečo? O tom presne hovorí piata kázeň.

Kázeň z 5.2.2021

PiarPodcast #18 – Dáša Žabenská

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #18 - Dáša Žabenská
/

Rozhovor s Dášou Žabenskou o hľadaní skrytých pokladov, o tom, čo sme vo chválach robili zle a ako to napraviť a o tom, prečo sa oplatí prečítať si Jeremyho knihu, hoci to chce odvahu.

Kázeň – #4 Pozvaní do priateľstva | Boj o blízkosť

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #4 Pozvaní do priateľstva | Boj o blízkosť
/

Štvrtá kázeň piatkovej omše kladie základnú otázku pri budovaní priateľstva: Ako ste na tom v boji o budovanie vzťahov? Pretože skutočné priateľstvo, skutočný vzťah sa podobá boju viac ako akejkoľvek inej činnosti. Prítomnosť, spoločné zážitky a oddelený čas. Náš úspech alebo neúspech bude definovať láska.

Kázeň z 29.1.2021

Kázeň – #3 Pozvaní do priateľstva | Investuj do vzťahov

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň - #3 Pozvaní do priateľstva | Investuj do vzťahov
/

Tretia kázeň série o priateľstve pozýva do investičného projektu, ktorý bude vyžadovať istú obetu. Dar času je pri priateľstvách kľúčový. Pri rozhodnutiach budeme asi musieť niekoho sklamať, no nedovoľme, aby to boli naše kľúčové vzťahy, nevyhnutné pre život. Ježiš, ktorý bol vždy prítomný v danom momente, je našou inšpiráciou.

Kázeň z 22.1.2021

Kázeň – #2 Pozvaní do priateľstva | Potreba blízkosti

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň - #2 Pozvaní do priateľstva | Potreba blízkosti
/

Druhá kázeň zo série o priateľstve hovorí nie len o potrebe blízkosti, ktorú všetci pociťujeme, ale aj o probléme ju nadobudnúť. Sme stvorení pre vzťahy a túžime po prijatí. Preto sa na túto cestu úsilia o blízkosť naozaj musíme vydať.

Kázeň z 15.1.2021.

Kázeň – #1 Pozvaní do priateľstva | Človek stvorený pre vzťah

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň - #1 Pozvaní do priateľstva | Človek stvorený pre vzťah
/

Začiatok série vyučovaní Pozvaní do priateľstva odpovedá na tohtoročnú víziu Spoločenstva Piar, ktorou je priateľstvo. Úvodná kázeň pátra Juraja Ďurneka s podtitulom Človek stvorený pre vzťah vysvetľuje poslanie tohto fenoménu, ktorým je vzájomné hľadanie svojej hodnoty a identity prostredníctvom priateľa, ktorým nám chce byť koniec-koncov aj Boh.

Kázeň z 8.1.2021.

Rhema #5 – List Efezanom | Časť IV.

Rhema
Rhema
Rhema #5 - List Efezanom | Časť IV.
/

Piaty diel Rhema prináša hutné praktické aplikácie, ktoré boli pre Efezanov rovnako dôležité ako pre dnešnú cirkevnú obec. Dôležitosť rôznorodosti služobností, miešanie náboženstiev, jednota ako základ a hlavne revolučný prístup Boha k ľuďom, v ktorom sa klišé – spása je darom, mení na skutočnú realitu skrze milosť. Do počutia.

List Efezanom 4

PiarPodcast #17 – Július Palaj

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #17 - Július Palaj
/

V prvej epizóde roku 2021 som sa rozprávala s Júliusom Palajom o smutnom príbehu Friedricha Nitzcheho, o tom, v akom rozpoložení by sa ľudia určite nemali púšťať do politiky a o tom, čo o človeku hovoria knihy, ktoré má v poličke.

Rhema #4 – List Efezanom | Časť III.

Rhema
Rhema
Rhema #4 – List Efezanom | Časť III.
/

Štvrtý diel podcastu uzatvára prvý významový celok Listu Efezanom. Zakončuje tak teologickú časť a otvára dvere do novej praktickej časti posolstva tohto listu. Predtým však tretia kapitola knihy odhaľuje mnohé zaujímavé skutočnosti o evanjeliovom tajomstve, postojoch pri modlitbe a mnoho ďalších vecí, ktoré by sme mali pochopiť. Prečo bolo kľačanie pri modlitbe pre vtedajšiu dobu tak výnimočné? Aký význam mala skutočnosť, že sa autor predstavil ako Pavol? Do počutia.

List Efezanom 3

Rhema #3 – List Efezanom | Časť II.

Rhema
Rhema
Rhema #3 - List Efezanom | Časť II.
/

Pokračujúc v skúmaní Listu Efezanom sa v tomto diele podcastu dostávame ku druhej kapitole tejto knihy. Nájdeme v nej najprv výklad o spáse alebo milosti a neskôr výklad o cirkvi. Prečo zaznela známa veta: „Spasení ste milosťou skrze vieru…“? Ako chápeme múr rozdelenia, ktorý bol príchodom Krista zbúraný? Do počutia.

PiarPodcast #16 – Gabriela Grešnerová

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #16 - Gabriela Grešnerová
/

Rozhovor s Gabi Grešnerovou o vianočných filmoch a tradíciách, o tom, prečo bol pre ňu 2020 rok zázrakov, a o tom, čo nám ako spoločenstvu tento rok vzal a čo nám dal.

S celým tímom PiarPodcastu Vám prajeme krásne a požehnané sviatky a ďakujeme, že ste to s nami dotiahli až sem. Veríme, že sa budeme počuť opäť v januári 2021. Krásne Vianoce!

Rhema #2 – List Efezanom | Časť I.

Rhema
Rhema
Rhema #2 - List Efezanom | Časť I.
/

Nadväzujúc na predošlý úvod do problematiky predstavuje ďalší zo série Rhema podcastov prvú kapitolu Listu Efezanom. Pred vypočutím si teda vezmite do rúk Božie Slovo, stať si pozorne prečítajte a potom sa už len pripojte k nášmu skúmaniu. Kde bol Kristus pri stvorením sveta, čo vypĺňalo priestor medzi nebom a zemou a aký vplyv na kozmos má mať cirkev? Do počutia.

Rhema #1 – Úvod do Listu Efezanom

Rhema
Rhema
Rhema #1 - Úvod do Listu Efezanom
/

Úvodný diel podcastu nám predstaví jeho zmysel a cieľ, objasní význam slova Rhema a uvedie nás do listu Efezanom.

PiarPodcast #15 – Andrej Kmotorka

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #15 - Andrej Kmotorka
/

Rozhovor s Andrejom Kmotorkom o tom, že spoločenstvo bude také, aké si ho spravíme, o tom, ako sa z firmy môže stať komunita priateľov, a o tom, prečo vo štvrtok vstáva o piatej.

PiarPodcast #14 – Damián Jamriško

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #14 - Damián Jamriško
/

Rozhovor s Damiánom Jamriškom o tom, či ako extrovert zvláda karanténu, o tom, prečo chodí slúžiť na miesta, kde ho nikto nevidí a o tom, prečo by ste mali začať pracovať rukami, najlepšie s drevom.

PiarPodcast #13 – Lukáš Zubaj

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #13 - Lukáš Zubaj
/

Rozhovor s Lukášom Zubajom o tom, kam a s kým chodí na rande, o tom, prečo ho baví učť hudbu, i keď online, a o tom, prečo potrebuje samotu, hoci by sme to naňho nepovedali.

PiarPodcast #12 – Juliána Grolmusová

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #12 - Juliána Grolmusová
/

Rozhovor s Juliánou Grolmusovou o jej utajenej svadbe, o tom, prečo ju napĺňa práca v škôlke a o wafloch, ktoré nikdy nie sú zlý nápad.

PiarPodcast #11 – Ján Mikuško

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #11 - Ján Mikuško
/

Rozhovor s Jankom Mikuškom o tom, ako hodnotí svoje tri roky v spoločenstve, o tom, čo si myslí o projekte Godzone a o tom, kto je svätý úbožiačik.

PiarPodcast #10 – Christina a Jakub Barbierikovci

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #10 - Christina a Jakub Barbierikovci
/

Rozhovor s Kikou a Jakubom Barbierikovcami o tom, čo majú spoločné s Helserovcami, o tom, prečo sa rozhodli vrátiť do Prievidze a o tom, ako im cez manželstvo a rodinu Boh Otec zjavuje svoju bezpodmienečnú lásku.

PiarPodcast #09 – Simona Strmeňová

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #09 - Simona Strmeňová
/

Rozhovor so Simonou Strmeňovou o pripravovanom CD PiarMusic, o vzťahoch, ktoré si niekedy zbytočne komplikujeme a o tom, prečo by sme si mali hovoriť pravdu, aj keď sa nie vždy počúva ľahko.

PiarPodcast #08 – Filip Emanuel Drexler

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #08 - Filip Emanuel Drexler
/

Rozhovor s Filipom Emanuelom Drexlerom o tom, prečo ho kamaráti volajú Palko, o tom, čo je pozoruhodné na Elonovi Muskovi a o modlitbe, ktorá je alfou a omegou tohto podcastu a života.

PiarPodcast #07 – Michaela Prokschová

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #07 - Michaela Prokschová
/

Rozhovor s Michaelou Prokschovou o hľadaní domova, o neistom osude niektorých chválových piesní a o tom, prečo sa uctievanie Pána Boha stále oplatí.

PiarPodcast #06 – Matúš Palaj

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #06 - Matúš Palaj
/

Rozhovor s Matúšom Palajom o jeho ceste ku kňazstvu, o tom, čo má spoločné káva s povolaním a o tom, že nie je Piar ako Piar.

PiarPodcast #05 – Tatiana Teslíková

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #05 - Tatiana Teslíková
/

Rozhovor s Tatianou Teslíkovou o práci pre spoločenstvo, o problematike jednotiek a dvojok a o tom, že viera je tajomstvo.

PiarPodcast #04 – Adriana Chlpeková

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #04 - Adriana Chlpeková
/

Rozhovor s Adrianou Chlpekovou o tom, prečo by si mal v nedeľu športovať, o neprijatí a jeho úskaliach a o spoločenstve, ktoré je druhou rodinou.

PiarPodcast #03 – Zuzana Marošiová

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #03 - Zuzana Marošiová
/

Rozhovor so Zuzanou Marošiovou o komunitnom živote, o ťažkom živote všestranne nadaných ľudí a o Ladislavovi Novomeskom.

PiarPodcast #02 – Marek Grešner

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #02 - Marek Grešner
/

Rozhovor s Marekom Grešnerom o mystikoch v spoločenstve, o zázrakoch a o tom kde ich hľadať a tak celkovo o živote.

PiarPodcast #01 – Martina Palajová

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #01 - Martina Palajová/

23. PiarPodcast – Vášeň

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
23. PiarPodcast - Vášeň
/

Témou dnešného podcastu je vášeň. V novej rubrike pod vedením  Janka Mikuška sa pozrieme na novú Godzone školu. Peter Štancel sa rozpráva s Borisom Štangom o grafike, varení a o hre na basgitaru.

24. hodín: Ako využívať čas, ktorý nám Boh dáva

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
24. hodín: Ako využívať čas, ktorý nám Boh dáva
/

Páter Juraj počas piatkovej sv. omše hovorí o tom, kto a čo všetko nás môže formovať. Koľko času venujeme vzťahu s Bohom a do čoho všetkého svoj čas investujeme?

27. PiarPodcast – Dotknúť sa neba

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
27. PiarPodcast - Dotknúť sa neba
/

Keď letíme v lietadle, často máme pocit, že sa dotýkame neba. Vnímanie krásy vtedy nadobúda úplne iný rozmer. Zväčša je však pre nás lietanie výnimočnou a zriedkavou udalosťou. Ale Jakub Masár lieta pravidelne. Je totiž pilotom. 

Ako kresťania sme pozvaní sprostredkovať dotyk neba kolegom v práci, spolužiakom v škole či komukoľvek, koho stretneme. Niekedy to však nerobíme pre rôzne dôvody. Marcel Belovič nás preto povzbudí a pozdieľa svoje skúsenosti o tom, ako v práci svedčí o viere.

Konverzia #4 – Veľkonočná Nedeľa – Je dokonané

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
Konverzia #4 - Veľkonočná Nedeľa - Je dokonané
/

Štvrtý – posledný podcast zo série vyučovania vo Veľkom týždni na Veľkonočnú nedeľu s témou Je dokonané. Čo to znamená zomrieť a žiť pre Ježiša? Ako žiť život v rutine a zároveň byť stále radikálnymi?

Konverzia #3 – Biela Sobota – V Tichu

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
Konverzia #3 - Biela Sobota - V Tichu
/

Tretí podcast zo série vyučovania vo Veľkom týždni na Bielu sobotu s témou V tichu. Dovoľ nám, Boh Otec, spoznať Ťa v tichu dnešného dňa.

Konverzia #2 – Veľký Piatok – Smäd

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
Konverzia #2 - Veľký Piatok - Smäd
/

Druhý podcast zo série vyučovania vo Veľkom týždni na Veľký piatok s témou Smäd. Aký je zmysel nášho snaženia a milosti? Naša duša túži po Bohu Otcovi. Dovoľme si, prijať jeho dobrotu.

Konverzia #1 – Zelený Štvrtok – Púšť

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
Konverzia #1 - Zelený Štvrtok - Púšť
/

Prvý podcast zo série vyučovania vo Veľkom týždni na Zelený štvrtok s témou Púšť. Prežime posledné dni pôstneho obdobia v hĺbke zameraní na podstatu. 

25. PiarPodcast – Konverzia

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
25. PiarPodcast - Konverzia
/

Spoločenstvo Piar pripravilo evanjelizačnú obnovu pre mladých s názvom The Way. Ako to celé prebehlo nám priblíži rubrika Ušami Janka Mikušku. Umelci zo spoločenstva vydávajú poetry soaking CD, ktoré sa volá Konverzia. Čo znamená poetry soaking a ako bude znieť album? Prezradia Lukáš Zubaj, Táňa Teslíková a Lucka Sekerová. Vyučovanie o srdci Márie vo svete Marty si pripravila Terka Peticová.

26. PiarPodcast – Od detí sa máme čo učiť

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
26. PiarPodcast - Od detí sa máme čo učiť
/

Rehoľa piaristov vychováva detí a mládež. V materskej škole v Prievidzi pracuje aj Julka Grolmusová z nášho spoločenstva. Hoci len minulý rok ukončila štúdium pedagogiky na vysokej škole a je pani učiteľkou od septembra, už teraz má skúseností na rozdávanie. V tomto podcaste sa o ne s nami podelila. Zuzka Marošiová vyučuje o lenivosti a ako sa jej vyvarovať.

24. PiarPodcast – Z povrchu do hĺbky

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
24. PiarPodcast - Z povrchu do hĺbky
/

Minulý víkend sme mali v spoločenstve obnovu Z povrchu do hĺbky. Jej cieľom bolo nastúpiť na cestu k emocionálnej zrelosti. Ako to na takej obnove vyzerá sa pozreli Peter Štancel a Janko Mikuško. Lukáš Vaňo povzbudzuje k službe bližnym.

22. PiarPodcast – Jeden

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
22. PiarPodcast - Jeden
/