#1 Naplno nasledovať Ježiša nie je o výkone

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#1 Naplno nasledovať Ježiša nie je o výkone
/

P. Juraj hovorí na piatkovej sv. omši o tom, že je možné každý jeden krok žiť v súlade s Ježišom. Že začína nové obdobie, kedy zmenu vo svojom živote budeme vnímať veľmi prakticky a reálne.

Rok 2023: Rok Radikálneho Nasledovania

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
Rok 2023: Rok Radikálneho Nasledovania
/

Počas PiarChaty 2023 predstavuje Andrej Kmotorka tému nového školského roka 2023 / 2024 ktorou je Rok Radikálneho Nasledovania.

#31 Rastom svätosti nesieme Prítomnosť Ducha Svätého

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#31 Rastom svätosti nesieme Prítomnosť Ducha Svätého
/

Andrej Kmotorka hovorí o tom, ako si uvedomovať prítomnosť Ducha Svätého vo svojom živote, aby sa posilnil náš vzťah s Ním. Je možné žiť život v moci a zázrakoch, ako ho žil Ježiš aj dnes?

Video: https://youtu.be/lpelZj2Q4No

Vyučovanie je inšpirované knihou Niesť jeho prítomnosť, ktorú môžete kúpiť na Godzone Shope: https://www.godzoneshop.sk

#30 Pôst: Ako správne zasýtiť svoj hlad?

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#30 Pôst: Ako správne zasýtiť svoj hlad?
/

Páter Juraj hovorí v sérii pôstnych kázni o potrebe znížiť svoju pripútanosť k online svetu a ako svoj vnútorný hlas nasmerovať na správne túžby.

#29 Pôst: Online oslobodenie – Prečo má Božie Slovo v sebe moc?

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#29 Pôst: Online oslobodenie - Prečo má Božie Slovo v sebe moc?
/

Páter Matúš hovorí o tom, ako má Božie Slovo v sebe moc vykonať to, čo nám hovorí. Ako to využiť v našej slobode pri online svete?

#28 Pôst: Prečo sa pri veľkej konzumácii online obsahu cítime tak prázdni?

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#28 Pôst: Prečo sa pri veľkej konzumácii online obsahu cítime tak prázdni?
/

P. Matúš hovorí počas piatkovej pôstnej kázne o vnútornej slobode pri používaní internetu a sociálnych sietí a čo robiť s tým, aby sme neboli preplnení online obsahom.

#27 Pôst: Rozmer duchovného boja s online svetom

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#27 Pôst: Rozmer duchovného boja s online svetom
/

Páter Juraj hovorí v tretej pôstnej kázni o rozmere mlčania a striedmosti pri online komunikácii, čo môže byť dobrým nástrojom v duchovnom boji s online svetom.

#26 Pôst: Boj s online závislosťou

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#26 Pôst: Boj s online závislosťou
/

Páter Juraj hovorí v druhej kázni počas pôstneho obdobia o vnútornej slobode, ktorá súvisí s potrebou mať priestor vo svojom živote na vnímanie Božieho hlasu, ktorý nie je neustále prerušovaný online obsahom.

PiarFriday Marec 2023

Piatkové kázne
Piatkové kázne
PiarFriday Marec 2023
/

Záznam z marcového PiarFriday s témou Úvod do Božieho Kráľovstva.

#25 Začiatok pôstneho obdobia – Od čoho sa vlastne máme postiť?

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#25 Začiatok pôstneho obdobia - Od čoho sa vlastne máme postiť?
/

Páter Juraj hovorí na piatkovej kázni o tom, čo dnes považuje za najväčšiu hrozbu našej pripútanosti a ako sa počas pôstneho obdobia oslobodiť.

#24 Žiadostivo túžiť po živote v Duchu

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#24 Žiadostivo túžiť po živote v Duchu
/

Martin Humaj hovorí o príbehu ženy trpiacej na krvotok, ktorá bola uzdravená na základe viery i keď sa v tom momente Ježiš za ňu nemodlil. On si však všimol, že z Neho vyšla sila. Čo to pre nás znamená?

Video: https://youtu.be/TjXtfj6s0l4

Vyučovanie je inšpirované knihou Niesť jeho prítomnosť, ktorú môžete kúpiť na Godzone Shope: https://www.godzoneshop.sk

#23 Ako majú naše spoločenstvá zostať relevantné?

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#23 Ako majú naše spoločenstvá zostať relevantné?
/

Boris Štanga vysvetľuje, že relevantnosť našich spoločenstiev nemôže vychádzať z kultúry sveta, ale zo samotného Boha. Ježiš je túžbou sŕdc všetkých ľudí a ide iba o to, aby sme Jeho samého reprezentovali správnym spôsobom.

Video: https://youtu.be/WaQQajanenI

Vyučovanie je inšpirované knihou Niesť jeho prítomnosť, ktorú môžete kúpiť na Godzone Shope: https://www.godzoneshop.sk

#22 Uctievanie celým srdcom spôsobuje plodnosť

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#22 Uctievanie celým srdcom spôsobuje plodnosť
/

Deniska Svitková hovorí o momente, kedy sa Dávidova manželka pohoršila na tom, ako celým svojim srdcom a silou uctieval Boha. Aká bola Božia odpoveď na celú situáciu?

Video: https://youtu.be/LtLLmcdX6Gc

Vyučovanie je inšpirované knihou Niesť jeho prítomnosť, ktorú môžete kúpiť na Godzone Shope: https://www.godzoneshop.sk

#21 Prečo pri prevoze archy niekto zomrel?

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#21 Prečo pri prevoze archy niekto zomrel?
/

Mirka Melicherčíková vysvetľuje, že naša túžba po Bohu a Jeho blízkosti musí ísť ruka v ruke duchovnému porozumeniu toho, ako mať Boha samého v úcte. Naša samotná túžba a úprimnosť je dôležitá, ale Boh je Svätý a to musíme vnímať.

Video: https://youtu.be/FrNOFeQsQQc

Vyučovanie je inšpirované knihou Niesť jeho prítomnosť, ktorú môžete kúpiť na Godzone Shope: https://www.godzoneshop.sk

#20 Prečo nevieme z čoho bol postavený Dávidov stánok?

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#20 Prečo nevieme z čoho bol postavený Dávidov stánok?
/

Katka Cagáňová porovnáva rôzne typy chrámov, o ktorých v Biblii čítame. Pri Dávidovom stánku však nevieme, z čoho bol postavený. Prečo je to tak? Čo bolo jeho podstatou?

Video: https://youtu.be/UkQBlKv5XIM

Vyučovanie je inšpirované knihou Niesť jeho prítomnosť, ktorú môžete kúpiť na Godzone Shope: https://www.godzoneshop.sk

#19 Blahoslavení chudobní v Duchu

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#19 Blahoslavení chudobní v Duchu
/

Andrej Kmotorka hovorí o tom, že niekedy sa modlíme za nové Božie konanie, ale keď naozaj príde, je nám nepríjemné. Ako si svoj postoj uvedomiť, aby sa nám to nestalo?

Video: https://youtu.be/bhCm8OZhTMU

Vyučovanie je inšpirované knihou Niesť jeho prítomnosť, ktorú môžete kúpiť na Godzone Shope: https://www.godzoneshop.sk

#18 PiarSilvester: Tri rozmery hľadania Božej tváre

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#18 PiarSilvester: Tri rozmery hľadania Božej tváre
/

Andrej Kmotorka hovorí počas PiarSilvestra o ďalších spôsoboch hľadania Božej tváre – ktoré súvisia so spoločenstvom a našou chuťou budovať ho.

#17 Jednoduchý návod ako nestratiť oheň

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#17 Jednoduchý návod ako nestratiť oheň
/

Ľuboš Žabenský na príklade apoštolov vysvetľuje, čo je potrebné pre zachovanie svojho duchovného ohňa a ako si pripraviť srdcia a mysle na to, čo chce Boh robiť.

Video: https://youtu.be/nz88vErgQXU

Vyučovanie je inšpirované knihou Niesť jeho prítomnosť, ktorú môžete kúpiť na Godzone Shope: https://www.godzoneshop.sk

#16 Skúsenosť krstu v Duchu Svätom môžeme zažívať pravidelne

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#16 Skúsenosť krstu v Duchu Svätom môžeme zažívať pravidelne
/

Dáša Žabenská vysvetľuje, že keď sme raz zažili naplnenie Duchom Svätým neznamená to, že už viac naplnení nemôžeme byť. Ako si toto naplnenie pýtať?

Video: https://youtu.be/r7hUS2DNtak

Vyučovanie je inšpirované knihou Niesť jeho prítomnosť, ktorú môžete kúpiť na Godzone Shope: https://www.godzoneshop.sk

#15 Prečo sa modlíme „Príď Duchu Svätý” keď vieme, že v nás už prebýva?

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#15 Prečo sa modlíme „Príď Duchu Svätý” keď vieme, že v nás už prebýva?
/

Simonka Strmeňová vysvetľuje, že existujú rôzne úrovne Božej Prítomnosti, ktoré môžeme zažívať. Avšak aj zameranie na Božiu Prítomnosť sa môže stať zlým zameraním, ak si neuvedomíme, že podstatou Prítomnosti je Osoba.

Video: https://youtu.be/XFtt13tBV_I

Vyučovanie je inšpirované knihou Niesť jeho prítomnosť, ktorú môžete kúpiť na Godzone Shope: https://www.godzoneshop.sk

#14 Duch Svätý je odpoveďou na naše najhlbšie túžby

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#14 Duch Svätý je odpoveďou na naše najhlbšie túžby
/

Julka Grolmusová vysvetľuje, že Ježiš ako osoba a Duch Svätý je odpoveďou na túžby prorokov a kráľov starého zákona. Ježiš nám ukázal cestu, ako môžeme žiť blízky vzťah s Bohom.

Video: https://youtu.be/61X2mkuLuy4

Vyučovanie je inšpirované knihou Niesť jeho prítomnosť, ktorú môžete kúpiť na Godzone Shope: https://www.godzoneshop.sk

#13 Boží dom nie je stavba

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#13 Boží dom nie je stavba
/

Páter Matúš Palaj hovorí o hlbokom princípe, že vstupnou bránou do Neba je Boží dom. Čo to znamená prakticky? Čo znamená Boží dom a kde sa v Biblii zmieňuje prvýkrát? Vypočujte si vyučovanie na tento týždeň.

Video: https://youtu.be/6H8M60kimkQ

#12 Prečo je Božia Prítomnosť dostupnejšia ako za čias Dávida a Gedeona?

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#12 Prečo je Božia Prítomnosť dostupnejšia ako za čias Dávida a Gedeona?
/

Romanka Púčiková hovorí o skvelom období, ktoré môžeme žiť vo vzťahu s Bohom. Prístup k Jeho Prítomnosti nebol v Starom Zákone možný takým spôsobom, ako to môžeme zažívať my. Ako v tom kráčať?

Video: https://youtu.be/gcGLkema_4A

Vyučovanie je inšpirované knihou Niesť jeho prítomnosť, ktorú môžete kúpiť na Godzone Shope: https://www.godzoneshop.sk

#11 Milovať Boha celou svojou mysľou

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#11 Milovať Boha celou svojou mysľou
/

Jana Zubajová hovorí, že okrem srdca má vo vzťahu s Bohom veľmi dôležité miesto naša myseľ. V dnešnom vyučovaní vysvetľuje spôsob, ako milovať Boha svojou mysľou a zažiť tak novú úroveň vzťahu s Ním.

Video: https://youtu.be/GzwHB-eo5kY

#10 Život v perspektíve večnosti

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#10 Život v perspektíve večnosti
/

Miro Gál hovorí o tom, že ľudia starého zákona túžili žiť život, ktorý žijeme v dnešných časoch, kedy máme priamy prístup k Bohu skrze Ducha Svätého. Ako toto privilégium využiť?

Video: https://youtu.be/UqGgB8fpTR0

Vyučovanie je inšpirované knihou Niesť jeho prítomnosť, ktorú môžete kúpiť na Godzone Shope: https://www.godzoneshop.sk

#9 Boh si môže vybrať hocikoho – Príbeh Gedeona

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#9 Boh si môže vybrať hocikoho - Príbeh Gedeona
/

Jakub Barbierik dnes na príklade príbehu Gedeona (Sud 6-8) hovorí, že my sami môžeme byť odpoveďou na modlitby ľudí okolo nás. Aby sme však vstúpili do tohto príbehu, potrebujeme si uvedomiť niekoľko vecí.

Video: https://youtu.be/8D1ilPJx1RU

#8 Ako je možné, že si Božiu prítomnosť nemusím zaslúžiť?

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#8 Ako je možné, že si Božiu prítomnosť nemusím zaslúžiť?
/

Zuzka Gúberová hovorí na príklade Šaula, že aj keď bol v zlej duchovnej kondícii, keď vstúpil do Božej prítomnosti, prorokoval bez prestania. Božia milosť je totiž omnoho väčšia, ako si uvedomujeme.

Video: https://youtu.be/3iC4WnnBvuY

#7 Hľadať Boha bez výčitiek

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#7 Hľadať Boha bez výčitiek
/

Lenka Bobáľová hovorí, že niekedy nevieme vstúpiť do hlbokej modlitby z pocitu vlastného zlyhania. Je to však klamstvo, ktorému nesmieme veriť.

Video: https://youtu.be/xU2LUndiq_k

#6 To čo zažil Mojžiš, môžeme zažívať aj my – dokonca viac

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#6 To čo zažil Mojžiš, môžeme zažívať aj my - dokonca viac
/

Marián Púčik hovorí o tom, že ak Mojžiš zažíval stretnutie a Božiu Prítomnosť v Starom Zákone, o čo skôr máme k Bohu prístup v Novom Zákone. A ako do tohto vzťahu vstúpiť skrze vieru.

Video: https://youtu.be/2_t7iKv2qqA

#5 Prečo je uctievanie také dôležité?

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#5 Prečo je uctievanie také dôležité?
/

Andrej Kmotorka hovorí o kráľovi Dávidovi, ktorý si všimol, ako Boh reaguje na chválu. Pripomína, že naše uctievanie nemôže vychádzať z pohodlnosti a pohodlia.

Video: https://youtu.be/y7-WDY8czRc

#4 Ochota plniť Božiu vôľu

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#4 Ochota plniť Božiu vôľu
/

Tánička Krkošková hovorí o dôležitosti ochotne plniť Božiu vôľu – čo je kvalifikačným predpokladom pre život v Božom Kráľovstve v plnosti.

Video: https://youtu.be/Xh05Ac5IMRs

#3 PiarChata: Pane, ja hľadám Tvoju tvár

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#3 PiarChata: Pane, ja hľadám Tvoju tvár
/

Hosť na PiarChate 2022 Peter Lipták pripomína svoje slovo o pomazaní kráľa Dávida a hovorí, aby sme sa stali ľuďmi, pre ktorých bude najväčšou túžbou Jeho Prítomnosť.

Video: https://youtu.be/ndvMMg5SJqU

#2 Hľadanie Božej tváre v modlitbe príhovoru

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#2 Hľadanie Božej tváre v modlitbe príhovoru/

Klaudia Bezáková upriamuje pozornosť na potrebu modliť sa za seba. Keď sa modlíme za iných ľudí, Boh mení náš pohľad a postoj. Vďaka Jeho pohľadu tak začneme žiť nadprirodzenú jednotu medzi nami, ktorú tvorí On sám.

Video: https://youtu.be/dTClavpGPf4

#1 Hľadanie Božej tváre v kontemplatívnej modlitbe

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#1 Hľadanie Božej tváre v kontemplatívnej modlitbe/

Zuzka Kmotorková hovorí o prvom kroku – ako žiť pred Božou tvárou. Je ním naše uvedomenie si Jeho prítomnosti v nás. Že už je v nás, že Duch v nás prebýva. Nemusíme sa k Nemu dobíjať. Sú to často len naše myšlienky a spôsob ako o sebe alebo Bohu zmýšľame, že Boh tu nie je. On je tu vždy. V Biblii sa o tom píše, ide o to, či tomu veríme. A niekedy stačí len sa na Neho zamerať a pripomenúť si to a učiť sa žiť tak, aby sa u nás cítil vítaný.

Rok hľadania Božej tváre

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Rok hľadania Božej tváre
/

Andrej Kmotorka predstavuje na stretnutí spoločenstva tému na nasledujúci školský rok. Téma vychádza z niekoľkých oblastí: Prítomnosť, Bdenie, Jednota, Osobná modlitba.

PiarMiddleSummer 2022

Piatkové kázne
Piatkové kázne
PiarMiddleSummer 2022
/

Zuzka Kmotorková hovorí na stretnutí spoločenstva o tom, ako živiť túžbu po Bohu, prinášať svoje životy ako obetu a bdieť tak, aby sme vnímali Prítomnosť v dennodennosti.

PiarPodcast #26 – Róbert Krkoška

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #26 - Róbert Krkoška
/

Rozhovor s Robom Krkoškom a manželstve, o Ježišovej modlitbe a o tom prečo by si mal začať chodiť chodiť do práce alebo do školy pešo.

PiarPodcast #25 – Klaudia Bezáková

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #25 - Klaudia Bezáková
/

Po dlhšom čase sme tu späť s novými príbehmi. Tentoraz rozhovor s Klaudiou o krásach a úskaliach materstva, o tom, prečo by sme si mali prejavovať malé skutky lásky a o tom, prečo sa ako mama dvoch detí rozhodla naďalej budovať vzťahy v spoločenstve.

Kázeň – #16 Pozvaní do priateľstva | Zlaté pravidlo vzťahov 2

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #16 Pozvaní do priateľstva | Zlaté pravidlo vzťahov 2
/

Zlaté pravidlo vzťahov nám napísal Pavol v Liste Rimanom: „Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi! “ Rim 12,15 Okrem potrebnej radosti poukazuje aj na to, že nie všetky dni sú ružové, ale môžu byť cestou k uzdraveniu tým, že si budeme vzájomne niesť svoje bremená. Chlapi neplačú, ženy sú priveľmi citlivé – práve naopak. Slzy sú vzácne. Aktivujú blízkosť a vysielajú signál, že potrebujeme druhých a hlavne Boha samotného. Nebojme sa prichádzať k nemu uplakaní, nahnevaní, vysmiaty, jednoducho takí, akí sme, ako sa práve cítime. Boh totiž dokáže premeniť každú emóciu na dobro.

Kázeň z 14.5.2021

Kázeň – #15 Pozvaní do priateľstva | Zlaté pravidlo vzťahov

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #15 Pozvaní do priateľstva | Zlaté pravidlo vzťahov
/

„Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!“ Rim 12, 15 Slová svätého apoštola Pavla poskytujú veľmi jednoduchý návod na to, ako uspieť na poli priateľstiev. Zdieľaná radosť a smútok majú vo vzťahoch svoje nenahraditeľné miesto. Len ak dokážeme človeka prijať takého aký je a zároveň ho aj pochopiť, dokážeme docieliť vzájomné spojenie. Zdieľaním radosti radosť narastá, zdieľaním smútku sa smútok zmenšuje. Aj preto sme v Svätom Písme dostali radosť príkazom. Nie je totiž len o nás. Máme ju posúvať ďalej. Základné pravidlo vzťahov je teda jednoduché. Naučme sa ho neignorovať, aby sme neprikladali do ohňa sporov. Inak povedané – neradujme sa zo smútku druhého a neplačme nad jeho radosťou.

Kázeň z 30.4.2021

Kázeň – #14 Pozvaní do priateľstva | Sebapoznanie – cesta ku vzťahom 2

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #14 Pozvaní do priateľstva | Sebapoznanie – cesta ku vzťahom 2
/

Povedz mi s kým sa priatelíš a ja ti poviem, kto si. Známe príslovie platí nie len v prípade nášho vplyvu na ľudí. Platí aj opačne. Priateľstvá nás vedia pozdvihnúť, no vedia mať aj presne opačný efekt. Napríklad taká prítomnosť Ježiša mení ľudí do ich úplnej podstaty. Tak ako sa z impulzívneho Šimona stáva stály Peter, skala alebo z lotra na kríži prvý spasený. Dnešná doba však obracia našu pozornosť na vlastné „veľké ja“ a nabáda nás myslieť si o sebe viac než je v skutočnosti pravda. Strach z pravdivého pohľadu do zrkadla však dokážeme prekonať pomocou Ježišovej lásky ako v prípade Petra či lotra na kríži. Poďme spolu prekonať strach, spoznať seba samého a s pomocou Boha nakoniec prijať to, kým sme. Aby mali naše vzťahy obojstranne prospešný charakter a nič nám nebránilo priateliť sa s Bohom.

Kázeň z 23.4.2021

Kázeň – #13 Pozvaní do priateľstva | Sebapoznanie – cesta ku vzťahom 1

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #13 Pozvaní do priateľstva | Sebapoznanie - cesta ku vzťahom 1
/

Poznanie samého seba nie je len o nachádzaní svojich predností alebo slabých stránok. Ide o omnoho hlbší zmysel, ktorý prináša pohľad na vlastný odraz v zrkadle. Sebapoznanie je totiž priamo prepojené so schopnosťou mať blízky vzťah s Bohom. Ak nebudeme schopní pozerať sa na seba, svoje emócie alebo úmysly s odstupom, začneme z nich viniť všetkých, len nie nás. Známou vlastnosťou hriechu je, že si ho uvedomujeme najprv u druhých a až omnoho neskôr u seba. Brvno v našom oku však môže spôsobiť nášmu zraku značné problémy a prerásť dokonca do slepoty, ako mnohokrát popisuje problém so sebapoznaním Sväté Písmo. Poďme sa teda pýtať, kým sme a prečo na tom záleží. Poďme sa pýtať, kam nás vedú ľudia, s ktorými tvoríme vzťahy. A nakoniec sa spýtajme, ktorý vzťah z nás robí lepších ľudí.

Kázeň z 9.4.2021

PiarPodcast #24 – Ondrej Krausko

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #24 - Ondrej Krausko
/

Rozhovor s Ondrejom Krauskom o patáliách introvertov, o jeho ceste do spoločenstva a o tom, čo je jeho celoživotný sen.

PiarPodcast #23 – Anna Hrešková

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #23 - Anna Hrešková
/

Rozhovor s Annou Hreškovou o krásach a úskaliach učiteľského povolania, o tom, prečo je Piar Nitra školou života a o tom prečo túži ísť na misie, najlepšie do Japonska.

Rhema #10 – List Galaťanom | Časť III.

Rhema
Rhema
Rhema #10 – List Galaťanom | Časť III.
/

Slovo abba, ktoré mnohí dôverne poznáme, nebolo tak nezvyčajné, ako si myslíme. Aj o tom hovorí v poradí desiaty diel podcastu. V štvrtej kapitole listu Galaťanom sa Pavol však ponára do tematiky veľmi osobným spôsobom. Tu, v Galatskej cirkvi, kde pôvodne ani nemal byť, nachádza na vlastné prekvapenie prijatie, ktoré sa prejavuje v „tóne jeho hlasu“ a v obavách, že jeho slová vyjdú naprázdno. Na príklade Izáka a Izmaela ukazuje Galaťanom, čo to znamená žiť z prisľúbenia a čo naopak z ľudskej snahy. Ako sa vlastne Pavol ku Galaťanom dostal? Prečo je v ich prípade taký osobný? A čo bol Pavlov osteň, ktorý ho, jeho vlastnými slovami, takzvane bil po tvári?

Do počutia!

PiarPodcast #22 – Martina Grolmusová

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #22 - Martina Grolmusová
/

Rozhovor s Martinou Grolmusovou o prípravách tohtoročnej The Way v korona verzii, o tom prečo jej horí srdce pre evanjelizáciu a o tom, na aké dvere treba zaklopať, ak chcete byť vypočutí.

Kázeň – #12 Pozvaní do priateľstva | Pozvaní k priateľstvu 2

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #12 Pozvaní do priateľstva | Pozvaní k priateľstvu 2
/

Dvanásta kázeň sa opäť venuje pozvaniu. Pozvaniu do priateľstva, pozvaniu do hlbokého vzťahu, na ktorý môžeme reagovať odmietnutím, ignoráciou alebo prijatím. Každé malé pozvanie je časťou skladačky, z ktorej je vystavaný život. Ako vytvárať túto mozaiku s ľuďmi a s naším nebeským Otcom?

Kázeň z 26.3.2021

Rhema #9 – List Galaťanom | Časť II.

Rhema
Rhema
Rhema #9 – List Galaťanom | Časť II.
/

Zákon nie je len desatoro, pohania sú potomkami Abraháma a ďalšie poklady hodné zamyslenia. Tretia kapitola Listu Galaťanom nám opäť odhaľuje veľkosť Pavlovej viery tým, že predstavuje všetko to, čoho sa musel ako obrátený kresťan zrieknuť. Prečo boli Galaťania tak nerozumní, keď chceli prijať bremeno zákona? Do počutia!

Kázeň – #11 Pozvaní do priateľstva | Pozvaní k priateľstvu 1

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #11 Pozvaní do priateľstva | Pozvaní k priateľstvu 1
/

Naše drobné signály putujú svetom vzťahov neustále. Mnohokrát sú však pre strach z odmietnutia hmlisté a nepriame. Vystavujeme ich tak riziku nepovšimnutia. Každá výzva má však len tri možnosti reakcie. Človek ju buď akceptuje, odmietne alebo ignoruje. Z rovnakých možností si vyberáme aj my, keď reagujeme na najúžasnejšie a rozhodujúce pozvanie do blízkosti v troch jednoduchých slovách: „Poď za mnou!“ Majstrovi pozvaní do blízkosti neodmietli ani samaritánka, Zachej alebo Peter, ktorý pozývajúceho dokonca zaprel. Po príklade svätého Jozefa sa naučme vnímať aj tie najmenšie pozvania do blízkosti od nášho Otca alebo od ľudí okolo nás, aj keby malo ísť ako v Jozefovom prípade „len“ o sen. To, že sme výzvu raz odmietli alebo ju ignorovali neznamená, že sa už nikdy nebude opakovať.

Kázeň z 19.3.2021

PiarPodcast #21 – ŠPECIÁL: O priateľstve

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #21 - ŠPECIÁL: O priateľstve
/

Improvizovaný rozhovor s Júliusom a Marekom o priateľstve. Veľa sme sa síce nedozvedeli, ale zato sme dosť dobre mudrovali. Level humoru – veľmi nízky.

Kázeň – #10 Pozvaní do priateľstva | Stvorení pre vzťahy 2

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #10 Pozvaní do priateľstva | Stvorení pre vzťahy 2
/

Tak, ako sa pri stvorení oddeľovalo jedno od druhého, je oddelenie rovnakou súčasťou správneho vývoja človeka. Najviac informácií o napĺňaní vzťahových potrieb, no aj o zdravom oddelení sa nájdeme v pute rodiča a dieťaťa, ktoré je ekvivalentom vzťahu Boha k nám. Nedostatok prejavovanej lásky môže vyústiť až do predstieranej nezávislosti od tohto puta, aj keď naše vnútro svedčí o opaku. Ak chceme nadobudnúť takzvaný vzťahový Shallom (pokoj), potrebujeme byť zrelý a odstrániť každú prekážku vo vzťahu k Bohu, ktorý nás stvoril, miluje nás a ochraňuje. Naše medziľudské vzťahy, skutočný pokoj a radosť, sú totiž od tohto vzťahu závislé.

Kázeň z 12.3.2021

Rhema #8 – List Galaťanom | Časť I.

Rhema
Rhema
Rhema #8 – List Galaťanom | Časť I.
/

V ôsmej epizóde Rhema sa ponoríme hlbšie do výkladu listu Galaťanom. V jeho druhej kapitole predvádza Pavol svoju povestnú argumentáciu, v ktorej obhajuje pred takzvanými stĺpmi prvotnej cirkvi, na tú dobu veľmi nekonvenčné hlásanie evanjelia pohanom. Diel je zakončený vysvetlením známeho a zaujímavého sporu medzi Petrom a Pavlom. Prečo potreboval Pavol zdôvodniť svoje hlásanie evanjelia pohanom? Kto bol v spore Petra a Pavla na strane práva? Ako veľké muselo byť Pavlovo presvedčenie v jeho misii u pohanov?

Do počutia!

Kázeň – #9 Pozvaní do priateľstva | Stvorení pre vzťahy

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #9 Pozvaní do priateľstva | Stvorení pre vzťahy
/

Naša zraniteľnosť nás vedie do blízkosti. Rovnako, ako keď dieťa plače a matka mu ide na pomoc, nemešká ani Boh so svojimi slovami útechy. „Bude to dobré, bude to v poriadku…“ Pre blízkosť však najprv potrebujeme oddelenie, aby sa mohol budovať náš charakter. Nie nevinnosť, ale odhodlanie robiť to, čo je správne, nás totiž robí svätými.

Kázeň z 5.3.2021

PiarPodcast #20 – Veronika Furjelová

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #20 - Veronika Furjelová
/

Rozhovor s Veronikou Furjelovou o generácii Z, o tom, kto je pre ňu Pán Boh a o tom, či existuje Piar elita.

Kázeň – #8 Pozvaní do priateľstva | Ako si blízkosť udržať? 2

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #8 Pozvaní do priateľstva | Ako si blízkosť udržať? 2
/

V poradí ôsma kázeň nadväzuje témou na predošlú. Tentokrát sa ale sústredí veľmi konkrétne na udržiavanie vzťahu s Bohom. Rovnako ako pri dýchaní vzduchu si aj prítomnosť Boha prestávame uvedomovať. Nikdy sme bez tejto prítomnosti totiž nežili. V dnešnej dobe však nie je tak jednoduché uveriť. Úprimná pochybnosť a slepá viera sú viac skloňovanými pojmami ako slepá pochybnosť a úprimná viera. Prečo je tomu tak? Ako to, že je s nami Boh najviac vtedy, keď ho najmenej cítime?

Kázeň z 26.2.2021

Rhema #7 – Úvod do Listu Galaťanom

Rhema
Rhema
Rhema #7 - Úvod do Listu Galaťanom
/

Po ukončení rozoberania a výkladu Listu Efezanom sa v nasledujúcej časti Rhema posúvame ku ďalšiemu, tentokrát určite Pavlovmu, listu adresovanému Galaťanom. Evanjelium a sloboda sú dva pojmy, ktoré ho vystihujú najlepšie. Prvý diel zasadzuje list do kontextu lokality a jej vtedajších zvykov a opisuje základné pohnútky jeho vzniku. Kto boli judaisti? Prečo si je Pavol taký istý svojou kvalitou ako apoštola? Do počutia.

Kázeň – #7 Pozvaní do priateľstva | Ako si blízkosť udržať?

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #7 Pozvaní do priateľstva | Ako si blízkosť udržať?
/

Siedma kázeň série o priateľstve sa venuje fenoménu intimity, blízkosti, najmä z hľadiska šírky jej chápania. Zatiaľ čo si mnohí predstavia najmä oblasť sexuality, kázeň toto časté nedorozumenie objasňuje a to nie len zo všeobecného hľadiska, ale aj z hľadiska mužskej a ženskej kultúry vzťahov. Je rozdiel medzi intimitou a sexom. Aký? To sa dozviete v ďalšej kázni s názvom Ako si blízkosť udržať?

Kázeň z 19.2.2020

PiarPodcast #19 – Marek Lehocký

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #19 - Marek Lehocký
/

Rozhovor s Marekom Lehockým o jeho ceste do rehole Piaristov, o pôstnych trendoch, a o tom, prečo je dobré si pred spaním čítať Exupéryho.

Kázeň – #6 Pozvaní do priateľstva | Boj o blízkosť 3

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #6 Pozvaní do priateľstva | Boj o blízkosť 3
/

Šiesta kázeň na tému priateľstvo ide v tematike boja o blízkosť zase o niečo ďalej. Opäť zdôrazňuje rozdiel medzi blízkosťou a splynutím najmä v otázke vlastnej identity. Okrem toho však ukazuje aj dôležitosť spoznávať identitu druhého človeka. Nie vždy sme dokonalí materiál na budovanie priateľstva a blízkosti, no o to viac musíme bojovať. Vylúčiť niekoho na prvý pohľad nepotrebného a nevýrazného by totiž mohlo znamenať vylúčiť spomedzi nás Krista.

Kázeň z 12.2.2021

Rhema #6 – List Efezanom | Časť V.

Rhema
Rhema
Rhema #6 – List Efezanom | Časť V.
/

Posledný diel zo série výkladu Listu Efezanom nám dáva množstvo podnetov na zamyslenie a otvára mnohé kontroverzie, ktoré vyvolávajú otázky u dnešných kresťanov. Okrem napomenutí odpovedá tento diel na otázky o požívaní vína, o na prvý pohľad podradnom postavení ženy v cirkevnej obci a tiež ako nemať účasť na pohanskom spôsobe života, no zároveň byť plne prítomný vo svete. Otvára dvere subžánru kresťanskej rodiny a vysvetľuje dobre známu duchovnú výzbroj. Do počutia.

List Efezanom 5 a 6

Kázeň – #5 Pozvaní do priateľstva | Boj o blízkosť 2

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #5 Pozvaní do priateľstva | Boj o blízkosť 2
/

Nikto nám nemôže zabrániť milovať, aj keď pri tom mnohokrát vyzeráme ako tí, ktorí lásku nemajú. Keď však hovoríme o blízkosti, tá musí byť opätovaná. Preto o ňu musíme konkrétne bojovať. Akými spôsobmi a prečo? O tom presne hovorí piata kázeň.

Kázeň z 5.2.2021

PiarPodcast #18 – Dáša Žabenská

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #18 - Dáša Žabenská
/

Rozhovor s Dášou Žabenskou o hľadaní skrytých pokladov, o tom, čo sme vo chválach robili zle a ako to napraviť a o tom, prečo sa oplatí prečítať si Jeremyho knihu, hoci to chce odvahu.

Kázeň – #4 Pozvaní do priateľstva | Boj o blízkosť

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #4 Pozvaní do priateľstva | Boj o blízkosť
/

Štvrtá kázeň piatkovej omše kladie základnú otázku pri budovaní priateľstva: Ako ste na tom v boji o budovanie vzťahov? Pretože skutočné priateľstvo, skutočný vzťah sa podobá boju viac ako akejkoľvek inej činnosti. Prítomnosť, spoločné zážitky a oddelený čas. Náš úspech alebo neúspech bude definovať láska.

Kázeň z 29.1.2021

Kázeň – #3 Pozvaní do priateľstva | Investuj do vzťahov

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň - #3 Pozvaní do priateľstva | Investuj do vzťahov
/

Tretia kázeň série o priateľstve pozýva do investičného projektu, ktorý bude vyžadovať istú obetu. Dar času je pri priateľstvách kľúčový. Pri rozhodnutiach budeme asi musieť niekoho sklamať, no nedovoľme, aby to boli naše kľúčové vzťahy, nevyhnutné pre život. Ježiš, ktorý bol vždy prítomný v danom momente, je našou inšpiráciou.

Kázeň z 22.1.2021

Kázeň – #2 Pozvaní do priateľstva | Potreba blízkosti

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň - #2 Pozvaní do priateľstva | Potreba blízkosti
/

Druhá kázeň zo série o priateľstve hovorí nie len o potrebe blízkosti, ktorú všetci pociťujeme, ale aj o probléme ju nadobudnúť. Sme stvorení pre vzťahy a túžime po prijatí. Preto sa na túto cestu úsilia o blízkosť naozaj musíme vydať.

Kázeň z 15.1.2021.

Kázeň – #1 Pozvaní do priateľstva | Človek stvorený pre vzťah

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň - #1 Pozvaní do priateľstva | Človek stvorený pre vzťah
/

Začiatok série vyučovaní Pozvaní do priateľstva odpovedá na tohtoročnú víziu Spoločenstva Piar, ktorou je priateľstvo. Úvodná kázeň pátra Juraja Ďurneka s podtitulom Človek stvorený pre vzťah vysvetľuje poslanie tohto fenoménu, ktorým je vzájomné hľadanie svojej hodnoty a identity prostredníctvom priateľa, ktorým nám chce byť koniec-koncov aj Boh.

Kázeň z 8.1.2021.

Rhema #5 – List Efezanom | Časť IV.

Rhema
Rhema
Rhema #5 - List Efezanom | Časť IV.
/

Piaty diel Rhema prináša hutné praktické aplikácie, ktoré boli pre Efezanov rovnako dôležité ako pre dnešnú cirkevnú obec. Dôležitosť rôznorodosti služobností, miešanie náboženstiev, jednota ako základ a hlavne revolučný prístup Boha k ľuďom, v ktorom sa klišé – spása je darom, mení na skutočnú realitu skrze milosť. Do počutia.

List Efezanom 4

PiarPodcast #17 – Július Palaj

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #17 - Július Palaj
/

V prvej epizóde roku 2021 som sa rozprávala s Júliusom Palajom o smutnom príbehu Friedricha Nitzcheho, o tom, v akom rozpoložení by sa ľudia určite nemali púšťať do politiky a o tom, čo o človeku hovoria knihy, ktoré má v poličke.

Rhema #4 – List Efezanom | Časť III.

Rhema
Rhema
Rhema #4 – List Efezanom | Časť III.
/

Štvrtý diel podcastu uzatvára prvý významový celok Listu Efezanom. Zakončuje tak teologickú časť a otvára dvere do novej praktickej časti posolstva tohto listu. Predtým však tretia kapitola knihy odhaľuje mnohé zaujímavé skutočnosti o evanjeliovom tajomstve, postojoch pri modlitbe a mnoho ďalších vecí, ktoré by sme mali pochopiť. Prečo bolo kľačanie pri modlitbe pre vtedajšiu dobu tak výnimočné? Aký význam mala skutočnosť, že sa autor predstavil ako Pavol? Do počutia.

List Efezanom 3

Rhema #3 – List Efezanom | Časť II.

Rhema
Rhema
Rhema #3 - List Efezanom | Časť II.
/

Pokračujúc v skúmaní Listu Efezanom sa v tomto diele podcastu dostávame ku druhej kapitole tejto knihy. Nájdeme v nej najprv výklad o spáse alebo milosti a neskôr výklad o cirkvi. Prečo zaznela známa veta: „Spasení ste milosťou skrze vieru…“? Ako chápeme múr rozdelenia, ktorý bol príchodom Krista zbúraný? Do počutia.

PiarPodcast #16 – Gabriela Grešnerová

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #16 - Gabriela Grešnerová
/

Rozhovor s Gabi Grešnerovou o vianočných filmoch a tradíciách, o tom, prečo bol pre ňu 2020 rok zázrakov, a o tom, čo nám ako spoločenstvu tento rok vzal a čo nám dal.

S celým tímom PiarPodcastu Vám prajeme krásne a požehnané sviatky a ďakujeme, že ste to s nami dotiahli až sem. Veríme, že sa budeme počuť opäť v januári 2021. Krásne Vianoce!

Rhema #2 – List Efezanom | Časť I.

Rhema
Rhema
Rhema #2 - List Efezanom | Časť I.
/

Nadväzujúc na predošlý úvod do problematiky predstavuje ďalší zo série Rhema podcastov prvú kapitolu Listu Efezanom. Pred vypočutím si teda vezmite do rúk Božie Slovo, stať si pozorne prečítajte a potom sa už len pripojte k nášmu skúmaniu. Kde bol Kristus pri stvorením sveta, čo vypĺňalo priestor medzi nebom a zemou a aký vplyv na kozmos má mať cirkev? Do počutia.

Rhema #1 – Úvod do Listu Efezanom

Rhema
Rhema
Rhema #1 - Úvod do Listu Efezanom
/

Úvodný diel podcastu nám predstaví jeho zmysel a cieľ, objasní význam slova Rhema a uvedie nás do listu Efezanom.

PiarPodcast #15 – Andrej Kmotorka

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #15 - Andrej Kmotorka
/