Kázeň – #11 Pozvaní do priateľstva | Pozvaní k priateľstvu 1

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #11 Pozvaní do priateľstva | Pozvaní k priateľstvu 1
/

Naše drobné signály putujú svetom vzťahov neustále. Mnohokrát sú však pre strach z odmietnutia hmlisté a nepriame. Vystavujeme ich tak riziku nepovšimnutia. Každá výzva má však len tri možnosti reakcie. Človek ju buď akceptuje, odmietne alebo ignoruje. Z rovnakých možností si vyberáme aj my, keď reagujeme na najúžasnejšie a rozhodujúce pozvanie do blízkosti v troch jednoduchých slovách: „Poď za mnou!“ Majstrovi pozvaní do blízkosti neodmietli ani samaritánka, Zachej alebo Peter, ktorý pozývajúceho dokonca zaprel. Po príklade svätého Jozefa sa naučme vnímať aj tie najmenšie pozvania do blízkosti od nášho Otca alebo od ľudí okolo nás, aj keby malo ísť ako v Jozefovom prípade „len“ o sen. To, že sme výzvu raz odmietli alebo ju ignorovali neznamená, že sa už nikdy nebude opakovať.

Kázeň z 19.3.2021