Kázeň – #15 Pozvaní do priateľstva | Zlaté pravidlo vzťahov

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #15 Pozvaní do priateľstva | Zlaté pravidlo vzťahov
/

„Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!“ Rim 12, 15 Slová svätého apoštola Pavla poskytujú veľmi jednoduchý návod na to, ako uspieť na poli priateľstiev. Zdieľaná radosť a smútok majú vo vzťahoch svoje nenahraditeľné miesto. Len ak dokážeme človeka prijať takého aký je a zároveň ho aj pochopiť, dokážeme docieliť vzájomné spojenie. Zdieľaním radosti radosť narastá, zdieľaním smútku sa smútok zmenšuje. Aj preto sme v Svätom Písme dostali radosť príkazom. Nie je totiž len o nás. Máme ju posúvať ďalej. Základné pravidlo vzťahov je teda jednoduché. Naučme sa ho neignorovať, aby sme neprikladali do ohňa sporov. Inak povedané – neradujme sa zo smútku druhého a neplačme nad jeho radosťou.

Kázeň z 30.4.2021