PiarMiddleSummer 2022

Piatkové kázne
Piatkové kázne
PiarMiddleSummer 2022
/

Zuzka Kmotorková hovorí na stretnutí spoločenstva o tom, ako živiť túžbu po Bohu, prinášať svoje životy ako obetu a bdieť tak, aby sme vnímali Prítomnosť v dennodennosti.