#17 Milovať Boha, seba a blížneho

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#17 Milovať Boha, seba a blížneho
/

Páter Juraj nám hovorí, prečo treba mať správny vzťah k sebe samému, prečo je dôležité mať hranice a ako byť zodpovední za svoje životy.