#16 Čo je Božie dopustenie ?

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#16 Čo je Božie dopustenie ?
/

Páter Juraj vysvetľuje, kedy a prečo Boh neschvaľuje niektoré veci, ale zároveň ich dopúšťa, aj keď sú v rozpore s jeho vôľou.