#6 To čo zažil Mojžiš, môžeme zažívať aj my – dokonca viac

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#6 To čo zažil Mojžiš, môžeme zažívať aj my - dokonca viac
/

Marián Púčik hovorí o tom, že ak Mojžiš zažíval stretnutie a Božiu Prítomnosť v Starom Zákone, o čo skôr máme k Bohu prístup v Novom Zákone. A ako do tohto vzťahu vstúpiť skrze vieru.

Video: https://youtu.be/2_t7iKv2qqA