#10 Život v perspektíve večnosti

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#10 Život v perspektíve večnosti
/

Miro Gál hovorí o tom, že ľudia starého zákona túžili žiť život, ktorý žijeme v dnešných časoch, kedy máme priamy prístup k Bohu skrze Ducha Svätého. Ako toto privilégium využiť?

Video: https://youtu.be/UqGgB8fpTR0