#4 Ochota plniť Božiu vôľu

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#4 Ochota plniť Božiu vôľu
/

Tánička Krkošková hovorí o dôležitosti ochotne plniť Božiu vôľu – čo je kvalifikačným predpokladom pre život v Božom Kráľovstve v plnosti.

Video: https://youtu.be/Xh05Ac5IMRs