Rok hľadania Božej tváre

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Rok hľadania Božej tváre
/

Andrej Kmotorka predstavuje na stretnutí spoločenstva tému na nasledujúci školský rok. Téma vychádza z niekoľkých oblastí: Prítomnosť, Bdenie, Jednota, Osobná modlitba.