#29 Pôst: Online oslobodenie – Prečo má Božie Slovo v sebe moc?

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#29 Pôst: Online oslobodenie - Prečo má Božie Slovo v sebe moc?
/

Páter Matúš hovorí o tom, ako má Božie Slovo v sebe moc vykonať to, čo nám hovorí. Ako to využiť v našej slobode pri online svete?