Kázeň – #16 Pozvaní do priateľstva | Zlaté pravidlo vzťahov 2

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #16 Pozvaní do priateľstva | Zlaté pravidlo vzťahov 2
/

Zlaté pravidlo vzťahov nám napísal Pavol v Liste Rimanom: „Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi! “ Rim 12,15 Okrem potrebnej radosti poukazuje aj na to, že nie všetky dni sú ružové, ale môžu byť cestou k uzdraveniu tým, že si budeme vzájomne niesť svoje bremená. Chlapi neplačú, ženy sú priveľmi citlivé – práve naopak. Slzy sú vzácne. Aktivujú blízkosť a vysielajú signál, že potrebujeme druhých a hlavne Boha samotného. Nebojme sa prichádzať k nemu uplakaní, nahnevaní, vysmiaty, jednoducho takí, akí sme, ako sa práve cítime. Boh totiž dokáže premeniť každú emóciu na dobro.

Kázeň z 14.5.2021