Kázeň – #10 Pozvaní do priateľstva | Stvorení pre vzťahy 2

Piatkové kázne
Piatkové kázne
Kázeň – #10 Pozvaní do priateľstva | Stvorení pre vzťahy 2
/

Tak, ako sa pri stvorení oddeľovalo jedno od druhého, je oddelenie rovnakou súčasťou správneho vývoja človeka. Najviac informácií o napĺňaní vzťahových potrieb, no aj o zdravom oddelení sa nájdeme v pute rodiča a dieťaťa, ktoré je ekvivalentom vzťahu Boha k nám. Nedostatok prejavovanej lásky môže vyústiť až do predstieranej nezávislosti od tohto puta, aj keď naše vnútro svedčí o opaku. Ak chceme nadobudnúť takzvaný vzťahový Shallom (pokoj), potrebujeme byť zrelý a odstrániť každú prekážku vo vzťahu k Bohu, ktorý nás stvoril, miluje nás a ochraňuje. Naše medziľudské vzťahy, skutočný pokoj a radosť, sú totiž od tohto vzťahu závislé.

Kázeň z 12.3.2021