#13 Byť oddelený pre Boha

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#13 Byť oddelený pre Boha
/

Kázeň, v ktorej p. Juraj hovorí o oddelenosti od tohto sveta v každej oblasti nášho života a prečo je dobré všetko podriadiť Božiemu vedeniu.