#1 Hľadanie Božej tváre v kontemplatívnej modlitbe

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#1 Hľadanie Božej tváre v kontemplatívnej modlitbe
/

Zuzka Kmotorková hovorí o prvom kroku – ako žiť pred Božou tvárou. Je ním naše uvedomenie si Jeho prítomnosti v nás. Že už je v nás, že Duch v nás prebýva. Nemusíme sa k Nemu dobíjať. Sú to často len naše myšlienky a spôsob ako o sebe alebo Bohu zmýšľame, že Boh tu nie je. On je tu vždy. V Biblii sa o tom píše, ide o to, či tomu veríme. A niekedy stačí len sa na Neho zamerať a pripomenúť si to a učiť sa žiť tak, aby sa u nás cítil vítaný.