#14 Počúvajte ho

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#14 Počúvajte ho
/

V tejto kázni nám páter Juraj hovorí, prečo je dobré počúvať a nasledovať hlas Nebeského Otca namiesto hľadania svojich plánov a vlastných prospechov.