#19 Nie sme pozvaní urobiť všetko

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#19 Nie sme pozvaní urobiť všetko
/

Páter Juraj nadväzuje na poslednú kázeň a hovorí nám, že Božie obmedzenia sú obdarovaním. Učia nás, čo máme a čo nemáme robiť a pred čím nás chránia.