#11 Sme povolaní pre úspech podľa Božieho pohľadu

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#11 Sme povolaní pre úspech podľa Božieho pohľadu
/

P. Juraj hovorí, že sme povolaní vstupovať do úspechu, ktorý pre nás Boh pripravil – avšak niekedy pohľad Boha na úspech je iný, ako náš pohľad.