#27 Pôst: Rozmer duchovného boja s online svetom

Piatkové kázne
Piatkové kázne
#27 Pôst: Rozmer duchovného boja s online svetom
/

Páter Juraj hovorí v tretej pôstnej kázni o rozmere mlčania a striedmosti pri online komunikácii, čo môže byť dobrým nástrojom v duchovnom boji s online svetom.