Rhema #10 – List Galaťanom | Časť III.

Rhema
Rhema
Rhema #10 – List Galaťanom | Časť III.
/

Slovo abba, ktoré mnohí dôverne poznáme, nebolo tak nezvyčajné, ako si myslíme. Aj o tom hovorí v poradí desiaty diel podcastu. V štvrtej kapitole listu Galaťanom sa Pavol však ponára do tematiky veľmi osobným spôsobom. Tu, v Galatskej cirkvi, kde pôvodne ani nemal byť, nachádza na vlastné prekvapenie prijatie, ktoré sa prejavuje v „tóne jeho hlasu“ a v obavách, že jeho slová vyjdú naprázdno. Na príklade Izáka a Izmaela ukazuje Galaťanom, čo to znamená žiť z prisľúbenia a čo naopak z ľudskej snahy. Ako sa vlastne Pavol ku Galaťanom dostal? Prečo je v ich prípade taký osobný? A čo bol Pavlov osteň, ktorý ho, jeho vlastnými slovami, takzvane bil po tvári?

Do počutia!

Rhema #9 – List Galaťanom | Časť II.

Rhema
Rhema
Rhema #9 – List Galaťanom | Časť II.
/

Zákon nie je len desatoro, pohania sú potomkami Abraháma a ďalšie poklady hodné zamyslenia. Tretia kapitola Listu Galaťanom nám opäť odhaľuje veľkosť Pavlovej viery tým, že predstavuje všetko to, čoho sa musel ako obrátený kresťan zrieknuť. Prečo boli Galaťania tak nerozumní, keď chceli prijať bremeno zákona? Do počutia!

Rhema #8 – List Galaťanom | Časť I.

Rhema
Rhema
Rhema #8 – List Galaťanom | Časť I.
/

V ôsmej epizóde Rhema sa ponoríme hlbšie do výkladu listu Galaťanom. V jeho druhej kapitole predvádza Pavol svoju povestnú argumentáciu, v ktorej obhajuje pred takzvanými stĺpmi prvotnej cirkvi, na tú dobu veľmi nekonvenčné hlásanie evanjelia pohanom. Diel je zakončený vysvetlením známeho a zaujímavého sporu medzi Petrom a Pavlom. Prečo potreboval Pavol zdôvodniť svoje hlásanie evanjelia pohanom? Kto bol v spore Petra a Pavla na strane práva? Ako veľké muselo byť Pavlovo presvedčenie v jeho misii u pohanov?

Do počutia!

Rhema #7 – Úvod do Listu Galaťanom

Rhema
Rhema
Rhema #7 - Úvod do Listu Galaťanom
/

Po ukončení rozoberania a výkladu Listu Efezanom sa v nasledujúcej časti Rhema posúvame ku ďalšiemu, tentokrát určite Pavlovmu, listu adresovanému Galaťanom. Evanjelium a sloboda sú dva pojmy, ktoré ho vystihujú najlepšie. Prvý diel zasadzuje list do kontextu lokality a jej vtedajších zvykov a opisuje základné pohnútky jeho vzniku. Kto boli judaisti? Prečo si je Pavol taký istý svojou kvalitou ako apoštola? Do počutia.

Rhema #6 – List Efezanom | Časť V.

Rhema
Rhema
Rhema #6 – List Efezanom | Časť V.
/

Posledný diel zo série výkladu Listu Efezanom nám dáva množstvo podnetov na zamyslenie a otvára mnohé kontroverzie, ktoré vyvolávajú otázky u dnešných kresťanov. Okrem napomenutí odpovedá tento diel na otázky o požívaní vína, o na prvý pohľad podradnom postavení ženy v cirkevnej obci a tiež ako nemať účasť na pohanskom spôsobe života, no zároveň byť plne prítomný vo svete. Otvára dvere subžánru kresťanskej rodiny a vysvetľuje dobre známu duchovnú výzbroj. Do počutia.

List Efezanom 5 a 6

Rhema #5 – List Efezanom | Časť IV.

Rhema
Rhema
Rhema #5 - List Efezanom | Časť IV.
/

Piaty diel Rhema prináša hutné praktické aplikácie, ktoré boli pre Efezanov rovnako dôležité ako pre dnešnú cirkevnú obec. Dôležitosť rôznorodosti služobností, miešanie náboženstiev, jednota ako základ a hlavne revolučný prístup Boha k ľuďom, v ktorom sa klišé – spása je darom, mení na skutočnú realitu skrze milosť. Do počutia.

List Efezanom 4

Rhema #4 – List Efezanom | Časť III.

Rhema
Rhema
Rhema #4 – List Efezanom | Časť III.
/

Štvrtý diel podcastu uzatvára prvý významový celok Listu Efezanom. Zakončuje tak teologickú časť a otvára dvere do novej praktickej časti posolstva tohto listu. Predtým však tretia kapitola knihy odhaľuje mnohé zaujímavé skutočnosti o evanjeliovom tajomstve, postojoch pri modlitbe a mnoho ďalších vecí, ktoré by sme mali pochopiť. Prečo bolo kľačanie pri modlitbe pre vtedajšiu dobu tak výnimočné? Aký význam mala skutočnosť, že sa autor predstavil ako Pavol? Do počutia.

List Efezanom 3

Rhema #3 – List Efezanom | Časť II.

Rhema
Rhema
Rhema #3 - List Efezanom | Časť II.
/

Pokračujúc v skúmaní Listu Efezanom sa v tomto diele podcastu dostávame ku druhej kapitole tejto knihy. Nájdeme v nej najprv výklad o spáse alebo milosti a neskôr výklad o cirkvi. Prečo zaznela známa veta: „Spasení ste milosťou skrze vieru…“? Ako chápeme múr rozdelenia, ktorý bol príchodom Krista zbúraný? Do počutia.

Rhema #2 – List Efezanom | Časť I.

Rhema
Rhema
Rhema #2 - List Efezanom | Časť I.
/

Nadväzujúc na predošlý úvod do problematiky predstavuje ďalší zo série Rhema podcastov prvú kapitolu Listu Efezanom. Pred vypočutím si teda vezmite do rúk Božie Slovo, stať si pozorne prečítajte a potom sa už len pripojte k nášmu skúmaniu. Kde bol Kristus pri stvorením sveta, čo vypĺňalo priestor medzi nebom a zemou a aký vplyv na kozmos má mať cirkev? Do počutia.

Rhema #1 – Úvod do Listu Efezanom

Rhema
Rhema
Rhema #1 - Úvod do Listu Efezanom
/

Úvodný diel podcastu nám predstaví jeho zmysel a cieľ, objasní význam slova Rhema a uvedie nás do listu Efezanom.