Rhema #10 – List Galaťanom | Časť III.

Rhema
Rhema
Rhema #10 – List Galaťanom | Časť III.
/

Slovo abba, ktoré mnohí dôverne poznáme, nebolo tak nezvyčajné, ako si myslíme. Aj o tom hovorí v poradí desiaty diel podcastu. V štvrtej kapitole listu Galaťanom sa Pavol však ponára do tematiky veľmi osobným spôsobom. Tu, v Galatskej cirkvi, kde pôvodne ani nemal byť, nachádza na vlastné prekvapenie prijatie, ktoré sa prejavuje v „tóne jeho hlasu“ a v obavách, že jeho slová vyjdú naprázdno. Na príklade Izáka a Izmaela ukazuje Galaťanom, čo to znamená žiť z prisľúbenia a čo naopak z ľudskej snahy. Ako sa vlastne Pavol ku Galaťanom dostal? Prečo je v ich prípade taký osobný? A čo bol Pavlov osteň, ktorý ho, jeho vlastnými slovami, takzvane bil po tvári?

Do počutia!