Rhema #8 – List Galaťanom | Časť I.

Rhema
Rhema
Rhema #8 – List Galaťanom | Časť I.
/

V ôsmej epizóde Rhema sa ponoríme hlbšie do výkladu listu Galaťanom. V jeho druhej kapitole predvádza Pavol svoju povestnú argumentáciu, v ktorej obhajuje pred takzvanými stĺpmi prvotnej cirkvi, na tú dobu veľmi nekonvenčné hlásanie evanjelia pohanom. Diel je zakončený vysvetlením známeho a zaujímavého sporu medzi Petrom a Pavlom. Prečo potreboval Pavol zdôvodniť svoje hlásanie evanjelia pohanom? Kto bol v spore Petra a Pavla na strane práva? Ako veľké muselo byť Pavlovo presvedčenie v jeho misii u pohanov?

Do počutia!