Rhema #3 – List Efezanom | Časť II.

Rhema
Rhema
Rhema #3 - List Efezanom | Časť II.
/

Pokračujúc v skúmaní Listu Efezanom sa v tomto diele podcastu dostávame ku druhej kapitole tejto knihy. Nájdeme v nej najprv výklad o spáse alebo milosti a neskôr výklad o cirkvi. Prečo zaznela známa veta: „Spasení ste milosťou skrze vieru…“? Ako chápeme múr rozdelenia, ktorý bol príchodom Krista zbúraný? Do počutia.