Rhema #5 – List Efezanom | Časť IV.

Rhema
Rhema
Rhema #5 - List Efezanom | Časť IV.
/

Piaty diel Rhema prináša hutné praktické aplikácie, ktoré boli pre Efezanov rovnako dôležité ako pre dnešnú cirkevnú obec. Dôležitosť rôznorodosti služobností, miešanie náboženstiev, jednota ako základ a hlavne revolučný prístup Boha k ľuďom, v ktorom sa klišé – spása je darom, mení na skutočnú realitu skrze milosť. Do počutia.

List Efezanom 4