Rhema #6 – List Efezanom | Časť V.

Rhema
Rhema
Rhema #6 – List Efezanom | Časť V.
/

Posledný diel zo série výkladu Listu Efezanom nám dáva množstvo podnetov na zamyslenie a otvára mnohé kontroverzie, ktoré vyvolávajú otázky u dnešných kresťanov. Okrem napomenutí odpovedá tento diel na otázky o požívaní vína, o na prvý pohľad podradnom postavení ženy v cirkevnej obci a tiež ako nemať účasť na pohanskom spôsobe života, no zároveň byť plne prítomný vo svete. Otvára dvere subžánru kresťanskej rodiny a vysvetľuje dobre známu duchovnú výzbroj. Do počutia.

List Efezanom 5 a 6