Rhema #2 – List Efezanom | Časť I.

Rhema
Rhema
Rhema #2 - List Efezanom | Časť I.
/

Nadväzujúc na predošlý úvod do problematiky predstavuje ďalší zo série Rhema podcastov prvú kapitolu Listu Efezanom. Pred vypočutím si teda vezmite do rúk Božie Slovo, stať si pozorne prečítajte a potom sa už len pripojte k nášmu skúmaniu. Kde bol Kristus pri stvorením sveta, čo vypĺňalo priestor medzi nebom a zemou a aký vplyv na kozmos má mať cirkev? Do počutia.