Rhema #4 – List Efezanom | Časť III.

Rhema
Rhema
Rhema #4 – List Efezanom | Časť III.
/

Štvrtý diel podcastu uzatvára prvý významový celok Listu Efezanom. Zakončuje tak teologickú časť a otvára dvere do novej praktickej časti posolstva tohto listu. Predtým však tretia kapitola knihy odhaľuje mnohé zaujímavé skutočnosti o evanjeliovom tajomstve, postojoch pri modlitbe a mnoho ďalších vecí, ktoré by sme mali pochopiť. Prečo bolo kľačanie pri modlitbe pre vtedajšiu dobu tak výnimočné? Aký význam mala skutočnosť, že sa autor predstavil ako Pavol? Do počutia.

List Efezanom 3