PiarPodcast #08 – Filip Emanuel Drexler

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
PiarPodcast #08 - Filip Emanuel Drexler
/

Rozhovor s Filipom Emanuelom Drexlerom o tom, prečo ho kamaráti volajú Palko, o tom, čo je pozoruhodné na Elonovi Muskovi a o modlitbe, ktorá je alfou a omegou tohto podcastu a života.