18. PiarPodcast – Život freelancera

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
18. PiarPodcast - Život freelancera
/

Radovan Bezák je freelancer, ktorý sa venuje informatike, kóduje weby, vedie chvály a spolu s rodinou vytvárajú doma príjemný priestor, kde chodia ľudia zo spoločenstva. O tom, aké je to stať sa otcom, pracovať s domu a budovať komunitu sa s Radom rozpráva Peter Štancel. Aďo Vrtel nás prevedie vyučovaním o osobnej modlitbe.