11. PiarPodcast – Kedy sa stáva cvičenie kultom tela?

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
11. PiarPodcast - Kedy sa stáva cvičenie kultom tela?
/

Aké miesto má cvičenie, posilňovanie a starostlivosť o telo v každodennom kresťanskom živote? Môže sa z toho stať modloslužba a prehnaná starostlivosť o tela – tzv. kult tela? A ako vnímame prikázanie nezabiješ? Rozhovor s Robom Krkoškom a vyučovanie od Aďka Štangovej v 11. PiarPodcaste. Moderuje Peter Štancel.