1. PiarPodcast – TheWay

Podcasty Spoločenstva Piar
Podcasty Spoločenstva Piar
1. PiarPodcast - TheWay
/

Evanjelizácia je podstatná časť služby kresťanského spoločenstva. My v Piare organizujeme víkendovky, kedy veľmi jednoduchým spôsobom vysvetľujeme a svedčíme o osobnom vzťahu s Bohom. Hovorí Andrej Kmotorka. Vyučovanie na tému Obri musia padnúť hovorí Boris Štanga. Podcastom vás sprevádza Peter Štancel.