Rhema #1 – Úvod do Listu Efezanom

Úvodný diel podcastu nám predstaví jeho zmysel a cieľ, objasní význam slova Rhema a uvedie nás do listu Efezanom.